Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNZa brengt per regio de knelpunten binnen de gezondheidszorg in beeld

NZa brengt per regio de knelpunten binnen de gezondheidszorg in beeld

Dinsdag 25 oktober 2022Afbeelding NZa brengt per regio de knelpunten binnen de gezondheidszorg in beeld

Om de zorg op regionaal niveau goed te kunnen analyseren, beoordelen en waar nodig aan te passen publiceert de NZa vandaag 42 regiorapportages. Hiermee kunnen alle regio’s makkelijker de beweging maken naar passende zorg in de lokale omgeving, met zijn eigen specifieke kenmerken. Dit kan de regio’s helpen om met alle zorgverleners in dat gebied gezamenlijk concrete plannen op te stellen zoals onlangs is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Vraag en aanbod

Passende zorg is nodig om de zorg betaalbaar te houden. Op dit moment is de zorgvraag op veel plekken groter dan het zorgaanbod. Dit leidt tot lange wachtlijsten in zowel de medisch-specialistische als de geestelijke gezondheidszorg. Door goede samenwerking in de regio kunnen zorgverleners de zorg slimmer organiseren, waardoor problemen te verminderen of zelfs te voorkomen zijn. Daarvoor moet wel duidelijk zijn waar en waarom toegankelijkheidsproblemen spelen. Deze analyses op maat helpen daarbij: het brengt de huidige en toekomstige zorgvraag in beeld, onder andere door het regionale zorggebruik af te zetten tegen het landelijke beeld.

Zelf aanvullen

Betrokken partijen moeten deze regioanalyses zelf verrijken met specifieke kenmerken van de regio en aanvullende informatie over de vraag en het aanbod van zorg. Overheidspartijen faciliteren hierin door alle beschikbare data te bundelen, zoals op de website De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daar staan verwijzingen naar regioanalyses van verschillende zorgverzekeraars en overheidsorganisaties zoals de NZa en het RIVM. 

Karina Raaijmakers, directeur Toezicht & Handhaving bij de NZa: 

“De regio-analyses zijn bedoeld als hulpmiddel voor zorgaanbieders en zorginkopers om te bepalen waar in de regio knelpunten in zorgvraag en -aanbod zitten. Onze bedoeling is hiermee een impuls te geven aan het maken van plannen om deze knelpunten op te lossen. Het belang hiervan is onderstreept in het Integraal Zorgakkoord. Door in de regio samen te werken aan het oplossen van knelpunten krijgt de transitie naar passende zorg echt invulling.”

Input welkom

Op de website van de NZa zijn alle regionale analyses te vinden, inclusief meer informatie over het gebruik ervan. Elke regio is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van het regiobeeld en regioplannen. De NZa volgt of de samenwerking in de regio goed van de grond komt. De autoriteit zal het zicht op de regio’s voortdurend bijhouden en verbeteren door stapsgewijs  extra informatie toe te voegen aan deze regiorapportages. Om de informatiepositie scherp te houden, gaat de NZa graag in gesprek met regionale partijen. Stuur daarvoor een mail naar info@nza.nl met in de onderwerpregel ‘regioanalyses’.

Mariken Leurs van het RIVM:

“De regioanalyses van de NZa vullen bestaande regionale inzichten aan, zoals die al beschikbaar zijn via onze website regiobeeld.nl. In de toekomst willen we die uitbouwen om samen de regio’s zo goed mogelijk te ondersteunen met data en visualisaties. Niet alleen op het gebied van zorg, maar ook publieke gezondheid, welzijn, leefstijl en preventie. Zo bieden we gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars een steeds beter beeld van wat nodig is voor de juiste zorg op de juiste plek.”