Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNVD reageert op IZA
Integraal Zorg Akkoord

NVD reageert op IZA

Vrijdag 16 september 2022Afbeelding NVD reageert op IZA

Vandaag heeft de NVD gereageerd op het nieuwe Integraal Zorg Akkoord (IZA) ‘Samen werken aan gezonde zorg’ middels een brief aan VWS.

De NVD is als z.g. buitenring partij betrokken geweest en heeft in de loop van het proces op verschillende moment input geleverd. We herkennen op een aantal onderwerpen onze inbreng.

We zien in het akkoord veel kansen om een bijdrage te leveren aan de beschreven doelstellingen.  Het is een plan dat gericht is op sectoroverstijgend werken. Het IZA concentreert zich rondom thema’s en uitdagingen waarbij voedingszorg het verschil kan maken en de diëtist een sleutelrol kan vervullen. Thema’s als ondervoeding (valpreventie), leefstijl, substitutie en preventie van zorg worden expliciet genoemd. Het akkoord richt zich sterk op het verplaatsen van zorg naar de eerste lijn, waarbij organisatiegraad en samenwerking belangrijke thema’s worden. We juichen deze beweging toe, maar pleiten in onze reactie ook voor het op sterkte houden van diëtetiek binnen de instellingen.

In het akkoord zijn geen concrete handvaten en toezeggingen gedaan om die kansen vorm te geven en te organiseren.  Dat dit leidt tot onrust in de zorgsector, kunnen we ons dan ook goed voorstellen. In de brief beschrijven we dan ook aan welke randvoorwaarden volgens ons voldaan zou moeten worden om onze rol goed te kunnen invullen. Onderwerpen als tarieven, administratieve lasten en financiering voor kwaliteitsbevordering en samenwerking staan daarbij bovenaan.

Tenslotte hebben we gevraagd om de NVD vanaf nu intensief te betrekken bij de vervolgstappen.

Hier vind je de brief van de NVD aan VWS.