Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNVD reageert op initiatiefwet ‘Recht op digitaal consult’
‘Recht op digitaal consult voor zover passend bij goede zorg’

NVD reageert op initiatiefwet ‘Recht op digitaal consult’

Dinsdag 5 december 2023Afbeelding NVD reageert op initiatiefwet ‘Recht op digitaal consult’

‘Als de patiënt een digitaal consult wil, moeten de zorgverleners daar altijd in meegaan, tenzij er een aangetoonde reden is om dat niet te doen.’

Dat is waar de initiatiefwet ‘Recht op digitaal consult voor zover passend bij goede zorg’ op neerkomt. Dit wetsvoorstel zorgt dat patiënten een diëtist altijd kunnen verzoeken om een consult digitaal te doen (videoconsult). Een zorgverlener dient in dat verzoek mee te gaan, tenzij hij of zij dan geen goede zorg kan leveren. Ook moet de zorgaanbieder zich zo organiseren dat digitale consulten kunnen worden aangeboden, denk aan een geschikte app en camera.

De NVD reageert samen met de andere paramedische beroepsverenigingen door middel van een brief aan het ministerie van VWS. Wij staan positief tegenover het stimuleren van digitale zorg. In onze visie op digitale zorg benadrukken we dat ook. Belangrijk is wel dat het de kwaliteit van zorg gelijk moet zijn of verbeteren, of het moet voordeliger zijn voor de patiënt bij gelijkblijvende zorgkwaliteit.

Deze initiatiefwet zoals opgesteld in deze vorm gaat ons een stap te ver. Met dit voorstel kunnen patiënten een videoconsult afdwingen bij de zorgverlener. Als de zorgverlener toch een fysiek consult wil, moet die zich verantwoorden. Wij zien dat niet als een manier om digitale zorg te stimuleren waarbij dat alle zorgverleners ook worden meegenomen in de verandering. Als je dat niet doet, dan zullen zorgverleners het vak verlaten. Zoals het nu is beschreven legt het nog meer druk op de administratieve lasten van diëtisten. Verder vinden wij dat er nog te weinig onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van videoconsulten.

Er moet dus eerst worden voldaan aan bepaalde randvoorwaarden. Welke dat zijn, lees je in onze brief aan het ministerie van VWS.