Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNVD: indexatie tarieven moet ook voor paramedici
NVD schrijft brief aan ministerie van VWS

NVD: indexatie tarieven moet ook voor paramedici

Donderdag 6 juli 2023Afbeelding NVD: indexatie tarieven moet ook voor paramedici

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken om de tarieven in de zorg te verhogen. Paramedici, waaronder diëtisten, dreigen hier echter buiten te vallen. Daarom schreef de NVD samen met andere paramedische beroepsorganisaties, samenwerkend onder PPN, een brief aan het ministerie van VWS.

Paramedische beroepsgroepen maken zich grote zorgen over één van de aspecten van de uitvoering van het IZA.

Tarieven paramedici dreigen niet geïndexeerd te worden

Eén van de afspraken in het akkoord is de toezegging van zorgverzekeraars om tarieven te indexeren en zo prijsverhogingen te compenseren. Het lijkt erop dat verzekeraars deze afspraak willen beperken tot de ‘binnenring’ van partijen die betrokken waren bij de IZA-afspraken. Paramedische beroepsgroepen vallen daarbuiten. Dit verschil is niet te rechtvaardigen. Bovendien vertalen een aantal zorgverzekeraars de praktijkkosten niet door naar tarieven die daarop aansluiten.

Indexatie voor alle zorgverleners

Goede samenwerking tussen zorgverleners is cruciaal. Daarom is het des te belangrijker dat zorgverleners gelijk worden behandeld als het gaat om indexatie. Als NVD komen we op voor de belangen van diëtisten. In het geval van indexatie gaat het specifiek over diëtisten in de eerste lijn. Zonder indexatie ontstaat er niet alleen een kloof met andere zorgverleners, maar ook met onze collega’s in de tweede en derde lijn. Een onwenselijke situatie.