Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNVD en de netwerken: halen en brengen

NVD en de netwerken: halen en brengen

Vrijdag 17 december 2021Afbeelding NVD en de netwerken: halen en brengen

Centraal tijdens de NVD-netwerkmiddag van 6 december stonden de uitdagingen waar we de komende jaren mee te maken krijgen, zoals passende zorg en juiste zorg op de juiste plek. Door de samenwerking tussen de NVD en de netwerken te optimaliseren kunnen we ons hierop voorbereiden.

Optimale samenwerking

Deze middag wilden we graag input ophalen voor een optimale samenwerking tussen de NVD en de netwerken. In break-out-sessies hebben we elkaar uitgedaagd vanuit de vragen: wat kom je als netwerk en NVD halen en brengen in de samenwerking.

Het meest werd genoemd:

  • De netwerken brengen kennis naar de NVD op inhoudelijk niveau (richtlijnen, artsenwijzer, scholing, voorlichtingsmateriaal),
  • De NVD legitimeert de kennis van het netwerk naar buiten als beroepsorganisatie en aanspreekpunt voor derden, ondersteunt bij de organisatie van netwerken (rechtsvorm, statuten, ledenadministratie en website) en  brengt kennis over beleidsontwikkelingen, strijdt samen waar nodig.

Daarnaast werd genoemd:

  • Sommige netwerken maken zich zorgen om minder zichtbaar te zijn in de toekomst
  • Veel werk binnen het netwerk met vaak een kleine kern
  • Klein netwerk wil graag juist klein blijven
  • Grote verschillen in aantal leden en dus belastbaarheid qua vragen,
  • Onduidelijkheid over wie/wat een netwerk is en wat de doelen zijn

Deze punten zullen we meenemen bij het verduidelijken van de samenwerking van netwerken en de NVD. Het herijken van wat nu op papier staat om als netwerk erkend te worden is een volgende stap.

Specifieke deskundigheid en specialisatie

In de presentatie werd duidelijk dat de input van leden heeft geleid tot het opnieuw aanpassen van het functiehuis diëtetiek. De pyramide deed vermoeden dat streven naar specialisatie voor iedereen het streven is. Terwijl het erkennen van specifieke deskundigheid al een hele grote stap is. We noemen ze nu functiepaden diëtetiek. We hebben benadrukt dat het een levend document blijft  waar voortdurend aanpassingen in gedaan worden. De rol van de NVD is om een infrastructuur neer te zetten, goede handleidingen en toetsingscriteria op basis waarvan elke netwerk, vrijwillig, aan de slag kan gaan.

De presentaties van de 3 netwerken DNN, DVG en KDOO gaven een goed inkijkje in hoever zij staan in het beschrijven en vastleggen van criteria voor specialisatie en/of specifieke deskundigheid. De presentaties riepen vragen op die deels zijn beantwoord en deels worden meegenomen in het vervolg van het project.

De volgende stap is het starten van pilots. Dat kunnen we doen nadat de criteria voor samenwerking netwerken en NVD goed beschreven zijn.