Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackNieuwe pensioenwet: sociale partners aan zet
Webinar nieuw pensioenstelsel vrijdag 30 juni

Nieuwe pensioenwet: sociale partners aan zet

Dinsdag 6 juni 2023Afbeelding Nieuwe pensioenwet: sociale partners aan zet

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe pensioenwet, is het de beurt aan sociale partners. Werkgevers en vakbonden zijn aan zet om voor het pensioenfonds in hun sector of bedrijf de wettelijke kaders uit te werken in een pensioenregeling. Vakbond FBZ zet in op drie punten: inkomenszekerheid, compensatie en een beleidsneutrale overgang. De NVD is bij FBZ aangesloten.

In de sector zorg en welzijn zijn de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling inmiddels begonnen. Inzet van FBZ daarin is behoud van solidariteit, een zo eenvoudig mogelijk en uitlegbaar systeem, het voorkomen van ‘pech- en geluksgeneraties’ en zoveel mogelijk zekerheid voor gepensioneerden.

Solidair contract

Dit betekent dat FBZ de voorkeur geeft aan het solidaire contract: er blijft sprake van het collectief delen van risico’s. Ook is de vakbond voorstander van ‘invaren’ in het nieuwe stelsel: iedereen gaat volledig over naar de nieuwe regeling en het huidige pensioenvermogen wordt verdeeld over de individuele potjes. Dat voorkomt een ingewikkelde uitvoering met twee systemen naast elkaar en daarmee extra kosten. Ook wil FBZ dat leeftijdsgroepen voor wie de overgang naar het nieuwe systeem extra nadelig is, worden gecompenseerd. En ten slotte vindt FBZ dat er een solidariteitsreserve moet komen, zodat neerwaartse schommelingen in de pensioenuitkering worden voorkomen of gedempt. De komende maanden wordt er verder onderhandeld.

Eerdere overstap

De intentie is om dit najaar een onderhandelingsakkoord te hebben, dat wordt besproken met de leden. Minister Carola Schouten heeft de Eerste Kamer toegezegd de uiterste ingangsdatum van de pensioenwet een jaar op te schuiven naar 1 januari 2028. Toch willen werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn blijven sturen op een eerdere overstap, zodat er nog ruimte is om onvoorziene problemen en eventuele tegenvallers op te vangen.

Webinar nieuw pensioenstelsel vrijdag 30 juni

Pensioenfonds Zorg en Welzijn, PFZW, organiseert op vrijdag 30 juni van 16.00 – 16.45 uur een webinar over het nieuwe pensioenstelsel voor iedereen die pensioen opbouwt bij PFZW. Met de mogelijkheid om live je mening te geven en vragen te stellen.