Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackLongcovidtherapie uit basispakket

Longcovidtherapie uit basispakket

Maandag 1 juli 2024Afbeelding Longcovidtherapie uit basispakket

Vanaf vandaag verdwijnt de multidisciplinaire paramedische herstelzorg voor longcovidpatiënten uit het basispakket van de zorgverzekering. Het Zorginstituut Nederland heeft helaas vastgesteld dat deze combinatie van therapieën geen aantoonbaar effect heeft.

Het multidisciplinaire hertstelzorgpakket omvatte diëtetiek, ergotherapie, oefentherapie, logopedie en fysiotherapie. Dit pakket werd in juli 2020 tijdelijk toegelaten tot het basispakket om snel hulp te bieden aan mensen met ernstige longcovidklachten. Hoewel de effectiviteit toen nog niet was bewezen, werd de zorg als noodzakelijk gezien.

Wat betekent dit?

Herstelzorg COVID gaf eerstelijns diëtisten de ruimte om 7 uur extra zorg te leveren aan cliënten met longcovid. Deze extra zorg is voor deze groep kwetsbare cliënten onwaarschijnlijk belangrijk. Het pakket van 7 uur herstelzorg was aanvullend op de 3 uur diëtistische zorg uit het basispakket. Doordat de longcovidtherapie uit het basispakket verdwijnt, betekent dat cliënten nu nog maar recht hebben op 3 uur diëtistische zorg uit het basispakket.

Ik vind het betreurenswaardig dat deze cruciale zorg voor deze longcovidpatiënten uit het basispakket verdwijnt.

Bianca Rootsaert, directeur NVD

Wat blijft er wel vergoed?

Voor diëtisten die met hun cliënten al zijn gestart met een  behandeling, is er een overgangsregeling tot 1 januari 2025.

Huidige inzichten en onderzoek

Uit het onderzoek van Zorginstituut Nederland blijkt dat het covid herstelzorgpakket geen significant positief effect heeft op het herstel van longcovid cliënten. Sommige cliënten ervaren wel verbetering, maar gemiddeld gezien is er geen verschil tussen groepen die wel en niet behandeld zijn. Daarom wordt nu ingezet op meer wetenschappelijk onderzoek naar longcovid.

De NVD heeft samen met hoogleraar Marian de van der Schueren bezwaar tegen gemaakt tegen deze uitkomst. Marian is projectleider voor het onderzoek binnen de diëtetiek bij het onderzoeksconsortium Covid Herstelzorg.

Landelijk meldpunt en nieuwe onderzoekscentra

Vandaag is het landelijk meldpunt postcovidonderzoek.nl geopend. Hier kunnen cliënten zich aanmelden voor deelname aan onderzoek. Dit meldpunt is een initiatief van het RIVM en wordt gefinancierd door de 32 miljoen euro die het kabinet vorig jaar beschikbaar heeft gesteld voor longcovidonderzoek. Deze zomer openen ook de eerste expertisecentra, waar nieuwe behandelmethoden worden ontwikkeld.