Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackVvAA vraagt om uitstel renseigneringsverplichting
Deadline was 1 februari

VvAA vraagt om uitstel renseigneringsverplichting

Dinsdag 31 januari 2023Afbeelding VvAA vraagt om uitstel renseigneringsverplichting

Deze verplichting betekent dat je relevante fiscale gegevens moet overdragen aan de Belastingdienst van degenen die geen werknemer zijn en geld ontvangen hebben voor werkzaamheden in je praktijk.

De VvAA is deze verplichting aan het uitzoeken en vraagt om dispensatie en/of uitstel. De Belastingdienst heeft erg laat deze regel kenbaar gemaakt (22 december) en kan daarom niet verwachten dat de zorg dit voor 1 februari paraat had.

Betalingen aan derden voor 1 februari 2023 melden bij de Belastingdienst

Werk je met zzp’ers in je praktijk, dan heb je een zogenoemde fiscale ‘renseigneringsverplichting’. Dit betekent dat betalingen die je in 2022 hebt gedaan aan bijvoorbeeld waarnemers of praktijkmedewerkers moet doorgeven aan de Belastingdienst. Het gaat om betalingen aan niet-werknemers die in 2022 zijn gedaan zonder btw (bijvoorbeeld op basis van de medische vrijstelling). Praktijken die inhoudingsplichtig zijn of een uitnodiging hebben ontvangen van Belastingdienst moesten de gevraagde gegevens uiterlijk op 31 januari 2023 aanleveren.

Wat doet de Belastingdienst met gegevens van de uitbetaalde bedragen aan derden?

De Belastingdienst controleert de gegevens die je aanlevert. Daarna gebruiken ze de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting van de persoon die het uitbetaalde bedrag heeft gekregen. De Belastingdienst vult de aangifte van de persoon vooraf in met de gegevens waardoor ze de aangifte beter kan beoordelen.

Eerstelijnscoalitie in actie

De NVD is vertegenwoordigd in de eerstelijnscoalitie van zorgkoepels die bezwaren hebben tegen deze verplichting. De redenen voor onze bezwaren zijn:

  1. Wij vinden dat de zorg niet onder deze verplichting zou moeten vallen. Vanwege de veelgebruikte medische vrijstelling voor het betalen van btw wordt de zorg disproportioneel zwaar geraakt door deze verplichting. Het is van het grootste belang om de administratieve lasten in de zorg juist terug te dringen.
  2. Het met terugwerkende kracht verzamelen van de gegevens over 2022 leidt tot grote administratieve lasten. Bij de praktijkhouders die moeten uitvragen en bij de waarnemers die aanleveren. We vinden dit een onredelijk beroep op de kostbare tijd van zorgaanbieders en zorgverleners.
  3. De Belastingdienst heeft verzaakt deze verplichting tijdig en duidelijk bekend te maken. Ook de accountantskantoren die veel voor zorgverleners werken waren niet op de hoogte van de impact van deze regeling op de zorg. De informatievoorziening op de website van de Belastingdienst is daarbij verwarrend en incompleet.

Gezamenlijke inzet

Het doel van de eerstelijnscoalitie is een uitzonderingsmogelijkheid te krijgen voor de zorg, zodat deze verplichting uit het Belastingplan in de zorg niet van toepassing is. We willen snel een uitspraak krijgen dat in ieder geval voor belastingjaar 2022 de zorg wordt uitgezonderd van aanlevering van de gegevens. Zodat we de lasten van het verzamelen van alle gegevens met terugwerkende kracht kunnen besparen. Van de Belastingdienst zelf hebben we daar nog geen beweging op gezien. We richten onze pijlen daarom nu op het kabinet. Het kabinet benoemt zelf ook dat de administratieve lastendruk in de zorg moet worden verminderd. Daar spreken we hen nu op aan. Omdat we samen sterker staan en hier allemaal mee te maken hebben, vormen we een coalitie met andere verenigingen van zorgaanbieders en trekken we samen op naar de betrokken bewindspersonen.

Indienen uitstelverzoek renseigneringsplicht bij Belastingdienst

Het is inmiddels 1 februari geweest. De NVD is niet geïnformeerd over deze verplichting en de impact ervan. We steunen praktijken die inhoudingsplichtig zijn of een uitnodiging hebben ontvangen van de Belastingdienst om aan de verplichting te voldoen. Deadline was 31 januari.

Is dit nieuw voor je en is de deadline verstreken, kan je een verzoek om uitstel indienen voor het doen van de opgaaf UBD (uitbetaalde bedragen aan derden). Onder vermelding van de reden kan uitstel gevraagd worden bij de inspecteur van het belastingkantoor, waar je renseigneringsverplichting onder valt. Welke inspecteur dat is, staat op bijvoorbeeld de aangiftebrief loonheffingen. Voor een uitstelverzoek kan je onderstaande tekst gebruiken. Vergeet niet zelf de uitsteldatum aan te passen.

“Hierbij verzoek ik als inhoudingsplichtige om uitstel voor het aanleveren van de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden zoals geregeld in artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001. Gezien de aanlevertermijn verstreken is, is het niet gelukt om alle benodigde gegevens te verzamelen, omdat ik hierbij afhankelijk ben van derden. Graag wil ik uitstel tot X-X-2023”.

Meer informatie lees je op de website van de Belastingdienst. Voor vragen kan je terecht bij je boekhouder of accountant.