Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackLaatste kans: Cursus DTD

Laatste kans: Cursus DTD

Dinsdag 31 augustus 2021Afbeelding Laatste kans: Cursus DTD

Vanaf 1 september 2011 heeft elke diëtist de wettelijke bevoegdheid om patiënten en cliënten te behandelen zonder een verwijzing van een arts. Zorgverzekeraars kunnen ervoor kiezen om de behandeling van de diëtist uitsluitend te vergoeden als er wel een verwijzing is of eisen dat je de aantekening ‘direct toegankelijk’ (dt) hebt in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Diëtisten die na 1 juli 2012 zijn afgestudeerd ontvangen automatisch deze aantekening in het KP, omdat directe toegankelijkheid onderdeel is van de initiële opleiding. Diëtisten die voor 2012 zijn afgestudeerd dienen een cursus te volgen om in aanmerking te komen voor de aantekening dt in het KP.

HAN VDO heeft deze cursus DTD sinds 2010 aangeboden. Inmiddels hebben verreweg de meeste diëtisten de aantekening. Omdat het animo hiervoor logischerwijs afneemt overweegt HAN VDO de cursus definitief te stoppen.

Graag peilen we bij jullie in hoeverre er nog behoefte is om deze aantekening te behalen. Op basis van jullie reacties zullen we bepalen of en hoe we de cursus verder aan gaan bieden. Ben je een herintreder of ken je iemand op wie dit van toepassing is, meld je dan via bureau@nvdietist.nl