Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackIntrekken scholing door Kwaliteitsregister Paramedici

Intrekken scholing door Kwaliteitsregister Paramedici

Vrijdag 1 juli 2022Afbeelding Intrekken scholing door Kwaliteitsregister Paramedici

Van de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (KP), die vanuit ADAP scholingen accrediteert, heeft de NVD het bericht ontvangen dat zij de accreditatie van een scholing voor diëtisten heeft ingetrokken. Het gaat om een e-learning van het Kennisinstituut Bier.

Als NVD ondersteunen wij het intrekken van de accreditatie door ADAP. We vinden dat het Kennisinstituut Bier geen accreditatie had mogen ontvangen, omdat zij betaald en gesponsord wordt door de drankindustrie. Dat op zich brengt het risico met zich mee dat er invloed wordt uitgeoefend op de inhoud van de cursus op een manier die strijdig zou kunnen zijn met vigerende richtlijnen.  

Intern onderzoek ADAP

ADAP heeft een intern onderzoek ingesteld en we prijzen de voortvarendheid en ernst waarmee ADAP dat heeft gedaan. Het is belangrijk dat het instituut waaraan de NVD de kwaliteitsbewaking  van de beroepsgroep heeft toevertrouwd een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau ambieert en transparantie nastreeft, zodat er geen twijfel kan ontstaan over de kennis en kunde van de diëtist.