Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackInterGAIN: hoe ga je samen ondervoeding te lijf?
ZonMW financieert project naar multidisciplinaire samenwerking

InterGAIN: hoe ga je samen ondervoeding te lijf?

Donderdag 1 september 2022Afbeelding InterGAIN: hoe ga je samen ondervoeding te lijf?

Ondervoeding en sarcopenie komen vaak voor bij thuiswonende ouderen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor hun gezondheid, zelfstandig functioneren, welbevinden en kwaliteit van leven. Verschillende zorgprofessionals werken samen om dit tegen te gaan. Denk hierbij aan huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en diëtisten.

Het doel van het project InterGAIN is het bepalen van de meerwaarde van interprofessionele samenwerking. Hoe kunnen zorgprofessionals (het risico op) ondervoeding en sarcopenie nog beter aanpakken? En hoe kunnen zij de gezondheid en ervaren kwaliteit van zorg verbeteren voor hun cliënten? Op deze vragen probeert het onderzoek antwoord te geven. Uit het onderzoek volgt een voorstel voor de interprofessionele aanpak van (het risico op) ondervoeding en sarcopenie. Hiermee beogen de onderzoekers de persoonsgerichte zorg voor de ouderen te optimaliseren.

Een mooie samenwerking tussen de regio’s Drenthe, Friesland, Nijmegen en Amsterdam!

Harriet Jager-Wittenaar, diëtist-onderzoeker

Succes- en faalfactoren

De onderzoekers beschrijven resultaten bij ouderen en professionals. Daarnaast brengen ze de succes- en faalfactoren voor interprofessionele samenwerking in de eerste lijn in kaart. Dit gebeurt zowel landelijk als per regio. Vervolgens stellen de onderzoekers direct implementeerbare adviezen op voor ouderen, professionals, beleidsmakers en financiers.

ZonMW

InterGAIN is een samenwerking tussen Hanzehogeschool Groningen, Denktank 60+ Noord, Hogeschool van Amsterdam, Huisartsenzorg Drenthe, Icare, Radboudumc, Universitair Medisch Centrum Groningen en ZuidOostZorg. Het project wordt gefinancieerd door ZonMW. Op LinkedIN licht Harriet Jager-Wittenaar toe welke partijen er allemaal aan meewerken. Zij is als diëtist-onderzoek van de Hanzehogeschool bij het InterGAIN-consortium betrokken. “Een mooie samenwerking tussen de regio’s Drenthe, Friesland, Nijmegen en Amsterdam!”, schrijft Jager-Wittenaar.

Andere projecten

ZonWM financieert zes onderzoeksprojecten naar multidisciplinare samenwerking in de eerstelijnszorg. Daar is InterGAIN er één van. Andere voorbeelden zijn het PARAPLU-project (PARamedici als Actieve Partners in Lokale eerstelijns netwerken oUderenzorg) en het I-Team-project (Interdisciplinair Team Work in de eerste lijn voor patiënten met COPD).

Auteurs