Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackIGJ neemt verbeterdoel Ondervoeding op in de basisset Medisch Specialistische Zorg 2023
Kenniscentrum Ondervoeding

IGJ neemt verbeterdoel Ondervoeding op in de basisset Medisch Specialistische Zorg 2023

Woensdag 9 november 2022Afbeelding IGJ neemt verbeterdoel Ondervoeding op in de basisset Medisch Specialistische Zorg 2023

In de basisset Medisch Specialistische Zorg (MSZ) 2023 is voor het eerst het verbeterdoel ‘Ondervoeding, optimale screening en behandeling voor, tijdens en na klinische opname’ opgenomen.

Dit verbeterdoel heeft als doel om ondervoeding tijdig te herkennen en te behandelen. Dit geldt voor opname, bijvoorbeeld door poliklinisch te screenen bij hoog-risicogroepen, tijdens en na klinische opname. Zo kan ondervoeding of verdere achteruitgang van de voedingstoestand tijdens opname worden voorkomen en tijdig worden behandeld. Daarnaast wordt zo nodig de voedingszorg overgedragen en gecontinueerd na ontslag. Hierbij wordt duidelijk gemaakt wat de verantwoordelijkheden zijn van de betrokken zorgprofessionals en/of organisaties voor, tijdens en na de opname in de instelling.

Continue verbeteren

De IGJ (Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd) heeft de afgelopen jaren de transitie gemaakt van kwaliteitsindicatoren naar een basisset MSZ met verbeterdoelen voor ziekenhuizen en indien van toepassing ook voor particuliere klinieken. De IGJ legt hiermee meer de nadruk op het stimuleren van een cultuur van leren en verbeteren. Ook is er toenemend aandacht voor het verminderen van registratiedruk, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en veiligheid. De basisset MSZ 2023 bestaat uit 9 verbeterdoelen waarvan ziekenhuizen er 6 selecteren om toe te passen in hun organisatie.

Goede voorbeelden van zorg rondom ondervoeding

Het Kenniscentrum Ondervoeding heeft ter ondersteuning van de toepassing van het verbeterdoel Ondervoeding goede voorbeelden verzameld. Deze goede voorbeelden kunnen ziekenhuizen inspireren tot verbeteracties in de zorg voor ondervoeding. Deze voorbeelden zijn te vinden op de website van het Kenniscentrum Ondervoeding. Heeft jouw ziekenhuis ook een goed voorbeeld voor de zorg rondom ondervoeding? Deel jullie ervaring, lever jouw goede voorbeeld aan via info@kenniscentrumondervoeding.nl en kom ook op de website te staan als goed voorbeeld!

Totstandkoming verbeterdoel ondervoeding

Sinds 2008 zijn er verschillende kwaliteitsindicatoren met betrekking tot ondervoeding in de basisset opgenomen geweest. De kwaliteitsindicatoren ondervoeding zijn over verslagjaar 2020 voor de laatste keer actief uitgevraagd door de IGJ. Vanaf 2021 werden de kwaliteitsindicatoren ondervoeding niet meer uitgevraagd. Sinds het wegvallen van de kwaliteitsindicatoren ondervoeding in 2021 heeft het Kenniscentrum Ondervoeding gepleit voor het opnemen van een verbeterdoel ondervoeding in de basisset MSZ. Dit verbeterdoel heeft het Kenniscentrum samen met Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Federatie Universitaire Medisch Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en IGJ ontwikkeld.

Meer informatie

Meer informatie over de basisset, verbeterdoelen en de aanlevering van verbeterdoelen vindt u op de website van de IGJ, waar ook de basisset MSZ 2023 is te downloaden.