Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackGLI resultaten bemoedigend, maar meer inzicht is wenselijk

GLI resultaten bemoedigend, maar meer inzicht is wenselijk

Dinsdag 18 juni 2024Afbeelding GLI resultaten bemoedigend, maar meer inzicht is wenselijk

Het RIVM publiceerde vandaag een nieuwe Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) monitor. De monitor laat een positief resultaat zien ten aanzien van gewichtsverlies en de kwaliteit van leven. Vervolgonderzoek naar afhakers is nodig om tot verdere conclusies te komen.

De resultaten van het RIVM laten zijn dat er sinds 2019 in totaal ruim 102 duizend deelnemers zijn gestart met de GLI. In het GLI-register, waarop de monitor zich baseert, zijn gegevens opgenomen van 8.878 deelnemers. Van ongeveer 2800 deelnemers (32%) zijn gegevens bekend over de veranderingen na de behandelfase. Hieruit blijkt dat deze groep deelnemers een gewichtsverlies laten zien van minimaal 5%. Van ongeveer 700 deelnemers zijn gegevens bekend over het volledige traject (behandel- en onderhoudsfase). Van deze deelnemers laat 47% een gewichtsverlies zien van minimaal 5%.

Behalve het gewichtsverlies laat het rapport zien dat deelnemers een verbeterde kwaliteit van leven rapporteerden. Tijdens de eerste fase kreeg de kwaliteit van leven 7,5 punten meer (op een schaal van 0 tot 100). Dit groeide door naar 12,9 punten aan het einde van het programma. Deze stijging laat zien dat de GLI meer impact heeft dan alleen op gewichtsverlies.

Vervolgonderzoek naar afhakers

De NVD is tevreden met het positieve resultaat ten aanzien van gewichtsverlies en de kwaliteit van leven. Het is daarom belangrijk om bij deze resultaten in ogenschouw te nemen, dat de resultaten van de onderhoudsfase gaan over die deelnemers die de behandelfase helemaal hebben doorlopen, en niet over deelnemers die voortijdig zijn gestopt.

Het rapport geeft nog onvoldoende inzicht in de uitvallers. 12% van de deelnemers haakt af na het intakegesprek. Ook is het interessant om te weten hoeveel mensen er afhaken tijdens de behandelfase. Daar geeft de GLI-monitor op dit moment nog geen inzicht in.

Het RIVM is op dit moment bezig met verdiepend onderzoek naar de uitval bij een GLI. Dit onderzoek richt zich op onder meer de redenen die ervoor zorgen dat deelnemers voortijdig met het programma stoppen.

Obesitasmedicatie

Uit de monitor blijkt eveneens dat het effect van obesitasmedicatie bij de behaalde GLI-resultaten nog niet is meegenomen en nog verder moet worden onderzocht. Daarbij zal ook het effect op lange termijn gemeten moeten worden. Het effect zal pas na een jaar zichtbaar zijn.

Doelgroepen

In de monitor is geen onderscheid gemaakt naar de doelgroepen die deelnemen aan de GLI. Eerder publiceerde Pharos kanttekeningen over het ontbreken van maatwerk bij verschillende bevolkingsgroepen.

Wat is de GLI?

Met de GLI krijgen mensen begeleiding en advies over gezonde voeding, eetgewoontes en bewegen. Sinds 2019 kunnen volwassenen hiermee hun leefstijl en gedrag veranderen. De GLI wordt onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak moeten er ook andere zaken dan alleen de leefstijl geoptimaliseerd worden om te zorgen dat een GLI effectiever kan zijn. Bij de inzet van een GLI is het daarom nodig om soms ook de aanwezige sociale (zoals schuldenproblematiek), medische (zoals medicijngebruik met gewichtverhogende bijwerking) en/of mentale factoren (zoals eetstoornis, trauma) aan te pakken. Dit betekent soms samenwerking van meerdere professionals, zoals in een netwerkaanpak.