Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackGezocht: diëtisten voor de werkgroep Herijking Gedragscode Diëtisten

Gezocht: diëtisten voor de werkgroep Herijking Gedragscode Diëtisten

Vrijdag 17 juni 2022Afbeelding Gezocht: diëtisten voor de werkgroep Herijking Gedragscode Diëtisten

Diëtisten hebben een wettelijk beschermde opleidingstitel vanuit de Wet BIG. Je kunt je niet zomaar diëtist noemen. Die bescherming brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. De Gedragscode Diëtisten speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe verhouden we ons tot elkaar, tot patiënten en cliënten, de (voedings) industrie en de zorgsector? Kunnen we elkaar aanspreken? En hoe gedragen we ons als we vanuit onze titel communiceren?

Op de ALV april 2022 is het Jaarplan goedgekeurd waarin staat beschreven dat we dit jaar de Gedragscode gaan herijken. Dit volgt op de nieuwe sponsorregels van de NVD zelf en op de visie De diëtist en de Diëtetiek in 2030 en de bijbehorende veranderagenda zoals die door diëtisten is beschreven en gepresenteerd november 2021.  

Vanuit de verschillende werkveldencommissies zullen we leden vragen om zitting te nemen in de nieuw op te richten werkgroep. We willen een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van het werkveld. Maar we zoeken daarnaast ook nog 5 leden die met ons willen meepraten. Heb jij interesse stuur dan je mail naar bureau@nvdietist.nl en geef aan waarom jij graag wilt deelnemen. Voor deelname stellen we een vacatievergoeding per bijeenkomst ter beschikking. We zullen online, maar ook af en toe live, bij elkaar komen. Het exacte aantal bijeenkomsten schatten we tussen de 6 en 8 en we zullen ons laten begeleiden door een extern bureau. Ook stakeholders worden betrokken.

We willen starten op 1 september en streven er naar om eind van het jaar een concept te kunnen presenteren.