Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackGesprekken IZA in volle gang

Gesprekken IZA in volle gang

Maandag 4 juli 2022Afbeelding Gesprekken IZA in volle gang

Samen met de beroepsorganisaties samenwerkend onder PPN werken we hard aan de totstandkoming van het nieuwe gezondheidsakkoord, de IZA. Namens de NVD en PPN is directeur Bianca Rootsaert aangesloten. Het is een integraal akkoord waarbij alle partijen in de zorg zijn betrokken.  

De focus ligt met name op het ondersteunen van de basiszorg omdat meer zorg vaker binnen de eerste lijn moet worden uitgevoerd. Bianca Rootsaert: ‘voor de diëtetiek liggen er kansen omdat preventie veel aandacht zal krijgen. Hoe dat vorm krijgt is niet bekend, nu worden alleen de hoofdpunten besproken. Wat de impact is van het verplaatsen van steeds meer zorg vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn voor juist de diëtisten in de tweede lijn is ook nog niet goed in te schatten. We zien wel dat de 1,5 lijn steeds vaker als te ontwikkelen zorglijn wordt genoemd in de plannen;  tweedelijnszorg maar dan buiten het ziekenhuis.’

De gesprekken over het nieuwe akkoord gaan nog een hele zomer door. Het is de bedoeling dat er eind augustus een nieuwe plan ligt.