Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackGebruik jij voedingsapps bij je cliënten met overgewicht?

Gebruik jij voedingsapps bij je cliënten met overgewicht?

Zondag 14 november 2021Afbeelding Gebruik jij voedingsapps bij je cliënten met overgewicht?

Doe mee met onderzoek van de Radboud Universiteit

Naam onderzoek: Het perspectief van diëtisten over gebruik van voedingsapps bij cliënten

Verantwoordelijke onderzoeker: Dr. Anneke van der Niet

Uitvoerder van het onderzoek: Ismay Megens (student)

Inleiding

Radboud Universiteit-onderzoeker Ismay Megens onderzoekt het perspectief van diëtisten over het gebruik van voedingsapps bij cliënten met overgewicht. Wat zijn hun ervaringen, en wat de mogelijke implicaties voor de communicatie tussen diëtist en cliënt? Zij vraagt jullie medewerking, in de vorm van een interview.

Beschrijving en doel van het onderzoek

Sinds enkele jaren heeft het gebruik van voedingsapps bij mensen met overgewicht een enorme vlucht genomen. Het gebruik biedt nieuwe mogelijkheden voor zowel de zorgverlener als voor patiënten en cliënten. Eerder onderzoek ging vooral in op de gebruikerservaringen met van diverse gezondheidsapps. Maar naar het perspectief van de zorgverlener, in dit geval de diëtist, is nog weinig onderzoek gedaan. Terwijl hun rol essentieel kan zijn in het stimuleren van consequent gebruik voedingsapps bij mensen met overgewicht.

In dit onderzoek gaat Ismay na wat diëtisten vinden van de inzet van voedingsapps, wat hun ervaringen zijn én hoe dit de communicatie met de cliënt beïnvloedt. Met deze inzichten kunnen adviezen over de communicatie en het consequent gebruik van voedingsapps verbeterd worden.

Wat wordt er van u verwacht?

Als u meedoet, zal Ismay u interviewen over uw ervaringen met de inzet van voedingsapps bij cliënten met overgewicht. Zij zal daarvoor een afspraak met u maken. Het interview vindt plaats in uw praktijk of online en zal 45 à 60 minuten duren.

Vrijwilligheid

Deelname is vrijwillig, zonder verplichting. U kunt daarom op elk moment – en zonder opgaaf van reden – uw deelname stopzetten en uw toestemming intrekken. Ook kunt u tot twee weken na deelname uw onderzoeksgegevens en persoonsgegevens nog laten verwijderen. Dit kan door een mail te sturen naar ismay.megens@ru.nl of Anneke.vanderNiet@ru.nl.  

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De in dit onderzoek verzamelde gegevens worden gebruikt voor datasets, artikelen en presentaties. De anoniem gemaakte onderzoeksgegevens blijven ten minste 10 jaar beschikbaar voor andere wetenschappers. De gegevens kunnen niet tot u herleid worden.

Van de geluidsopnames maken de onderzoekers transcripten, waarna ze de geluidsopnames wissen. Eventueel herleidbare informatie wordt uit de uitgeschreven transcripten verwijderd. Apart van deze transcripten worden enkele persoonsgegevens van de deelnemers bewaard, zoals leeftijd, geslacht, beroep, aantal jaren werkzaam in het beroep en aantal maanden/jaren ervaring met gebruik van voedingsapps. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de uitvoerende en verantwoordelijk onderzoeker en de gegevensbeheerder.

U krijgt een formulier waarop u toestemming geeft voor het maken en gebruiken van deze opnames.

Alle onderzoeks- en persoonsgegevens worden op beveiligde wijze bewaard volgens de richtlijnen van de Radboud Universiteit.

Heeft u vragen over het onderzoek?

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het onderzoek: Ismay Megens (ismay.megens@ru.nl) of de verantwoordelijke onderzoeker: Anneke van der Niet (Anneke.vanderNiet@ru.nl).

Ethische toetsing en klachten

Dit onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen van de Radboud Universiteit (ETC-GW nummer 2021-0787).

Heeft u klachten over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke onderzoeker, of u kunt een klacht indienen bij de secretaris van de Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen Radboud Universiteit (etc-gw@ru.nl).

Voor vragen over de verwerking van gegevens in dit onderzoek kunt u contact opnemen met: dataofficer@let.ru.nl

Toestemmingsverklaring

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, vragen we u (online) een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Hiermee geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek.