Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackEen kleine gemiddelde bloeddrukdaling, maar een halvering van het risico op hypertensie
Vervanging van zout door zout met 25% KCl (75% NaCl)

Een kleine gemiddelde bloeddrukdaling, maar een halvering van het risico op hypertensie

Woensdag 26 februari 2020Afbeelding Een kleine gemiddelde bloeddrukdaling, maar een halvering van het risico op hypertensie

Steeds meer landen ontwikkelen strategieën voor zoutreductie in de voeding. In eetculturen waar toegevoegd zout tijdens het koken de belangrijkste bron van zoutinname is (met name in lage- en middeninkomenslanden waar de hypertensie snel toeneemt) kan het vervanging van zout uitkomst bieden. Het tijdschrift Nature publiceerde 17 februari de bevindingen van een studie waarin de effectiviteit van een zoutvervangingsstrategie op bloeddruk en de incidentie van hypertensie op populatieniveau is onderzocht.

Het onderzoek

In zes dorpen in Peru werd bij 2376 personen dit onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek was gerandomiseerd in een stepped-wedge design.

In de interventiefase werd het zout van de deelnemende huishoudens vervangen door een combinatie van 75% NaCl en 25% KCl.

Er werd een campagne ontwikkeld voor de vrouwen die verantwoordelijk zijn voor voedselbereiding om de zoutvervanger als nieuw product in de interventiedorpen te introduceren en de acceptatie ervan te verbeteren. Het gewone zout (NaCl) werd opgehaald en gratis vervangen door een zoutvervanger (75% NaCl en 25% KCl met jodium en fluor). De bloeddruk werd aan het begin en aan het einde van elke periode gemeten en hypertensie werd gedefinieerd als bovendruk ??140?mm?Hg / onderdruk ??90?mm?Hg.

Resultaten

Er was een gemiddelde reductie van 1,29 mm Hg (95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI) (?2,17, ?0,41)) in systolische en 0,76 mm Hg (95% BI (?1.39, – 0,13)) bij diastolische bloeddruk. Onder deelnemers zonder hypertensie bij aanvang, in het tijd- en cluster-gecorrigeerde model, werd het gebruik van de zoutvervanger geassocieerd met een 51% (95% BI (29%, 66%)) verminderd risico op het ontwikkelen van hypertensie vergeleken met de controle groep. In urine was geen verschil in natriumspiegels (gemiddeld verschil 0,01; 95% BI (0,25, ?0,23)), maar kaliumspiegels waren aan het einde van de studie hoger dan bij aanvang (gemiddeld verschil 0,63 ; 95% BI (0,78; 0,47)).

Deze resultaten ondersteunen het implementeren van een pragmatische, populatiebrede zoutvervangingsstrategie voor het verminderen van bloeddruk en hypertensie-incidentie.

Auteurs

Afbeelding voor Hinke Kruizenga

Hinke Kruizenga

Hinke Kruizenga is diëtist-onderzoeker Amsterdam UMC en voormalig hoofdredacteur NTVD (van 2015 tot feb 2021).

Volledige biografie