Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackDiëtisten in regio Doetinchem steken samen de schouders eronder!
Prachtig voorbeeld van samenwerking in de regio en aanpak ondervoeding

Diëtisten in regio Doetinchem steken samen de schouders eronder!

Woensdag 26 april 2023Afbeelding Diëtisten in regio Doetinchem steken samen de schouders eronder!

In de regio Doetinchem werken diëtisten uit de eerste, tweede en derde lijn samen om ondervoeding aan te pakken. Ze geven voorlichtingen voor verzorgenden, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en het sociaal domein. Ook zoeken ze de samenwerking met fysiotherapeuten en huisartsen op. Een prachtig voorbeeld van multidisciplinaire en transmurale samenwerking in de regio. Als Nederlands Vereniging van Diëtisten ondersteunen we dit initiatief van harte.

Het begon allemaal in juni 2016. Toen zijn eerstelijnsdiëtisten in de regio Doetinchem uitgenodigd voor een bijeenkomst over samenwerking met de diëtisten uit het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Dit werd geïnitieerd door Nutricia.

Patiënten beter gevoed bij ziekenhuisopname

In deze bijeenkomst bespraken de diëtisten de huidige samenwerking. Ook maakten ze plannen voor de toekomst. Eén van de speerpunten was het verbeteren van de screening en behandeling van ondervoeding in de eerste lijn. Een belangrijk doel was dat patiënten beter gevoed opgenomen worden in het ziekenhuis.

Kerngroep van diëtisten eerste en derde lijn

Op die bijeenkomst is er een kerngroep gevormd van meerdere diëtisten uit de eerste lijn en derde lijn (verpleeghuis). Dit zijn Sindy Davidse (Voedingsadvies Vitalia), Lieke van Soest (Diëtistenpraktijk Lieke van Soest), Nienke Gebbink (Voedingsadviespraktijk Doetinchem), Jeanette Raterink-Zemmelink (Sensire), Silvie Hassan (Azora), Luciënne Kleinreesink (Azora) en Renske Diepenbroek-Apenhorst (Sensire en later Diëtistenpraktijk Renske). In 2023 kwam Hilde Kuiperij (Sensire) de kerngroep versterken. Cora de Boer (Nutricia) is de spin in het web.

Focus op thuiszorg, gemeente en praktijkondersteuners

In dit artikel laten we Renske Diepenbroek-Apenhorst aan het woord. “Na deze bijeenkomst zijn we regelmatig als kerngroep bij elkaar gekomen om te bespreken wat we wilden bereiken en hoe we dit aan wilden pakken. We kozen ervoor om ons eerst te richten op de thuiszorg, gemeente en de praktijkondersteuners.”

Voorlichting over ondervoeding in gemeentehuizen

“We hebben in het voorjaar van 2019 in vier gemeentehuizen in de Achterhoek een drie uur durend programma opgezet voor verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen, medewerkers uit het sociaal domein van de gemeente en enkele praktijkondersteuners. Onderwerpen die behandeld werden, waren onder andere: screening en behandeling van ondervoeding (zoals oorzaken, gevolgen, voeding, beweging, SNAQ65+ en gewicht en gewichtsverlies 65-), refeeding syndroom, casuïstiekbespreking, proeven van drinkvoeding en oefenen met de SNAQ65+. Deze bijeenkomsten werden erg goed bezocht. Later wilden we er een vervolg aangeven, maar door verschillende omstandigheden (o.a. Covid-19) is het blijven liggen. In 2022 hebben we de draad weer opgepakt.”

Samenwerking met fysiotherapie en buurtzorg

“Er zijn verschillende kleine projecten opgezet. Lieke, Cora en Renske hebben zowel bij een fysiotherapiepraktijk als bij een buurtzorgteam in Varsseveld de samenwerking gezocht m.b.t. screening en behandeling van ondervoeding. We zijn met elkaar in gesprek geweest en brachten samen de huidige werkwijze in kaart. Vervolgens stelden we verbeterpunten op en gaven uitleg over ondervoeding en het belang van screening. Hiermee hopen we dat het onderwerp ondervoeding beter op de kaart komt. Ook willen we bereiken dat zowel de samenwerking als natuurlijk de vroegtijdige herkenning en behandeling van ondervoeding bij cliënten in de eerste lijn verbetert.”

Scholingen voor praktijkondersteuners en huisartsen

“Voor het najaar zijn er plannen voor het scholen van praktijkondersteuners in de regio. Wederom op een soortgelijke manier als in 2019, met als toevoeging uitleg over de handknijpkrachtmeting en BIVA. Dit is nog niet definitief, maar er is vanuit deze groep zeker interesse. We merken dat praktijkondersteuners open staan voor scholing en samenwerking m.b.t. screening en behandeling op ondervoeding. En we hopen op deze manier ook de huisartsen te bereiken.”

Signaleringskaart

“Tot slot is er vanuit ProScroop (ROS in onze regio) een signaleringskaart ondervoeding ontwikkeld. Een hele mooie tool om het signaleren van ondervoeding onder de aandacht te brengen van zorgverleners en mantelzorgers.”

Samen bereik je meer dan alleen

Het is erg fijn om te merken dat we als collega-diëtisten samen dit onderwerp in de regio op de kaart zetten. Samen bereik je meer dan alleen. En voor een goede (vroegtijdige) screening op ondervoeding in de eerste lijn en daaropvolgend een goede behandeling van ondervoeding, is samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners een must. Er is nog een lange weg te gaan om dit goed te implementeren en te borgen, maar de eerste stappen zijn gezet!