Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackDiëtisten in Europa roepen politici op zich hard te maken voor recht op voedingszorg voor iedereen

Diëtisten in Europa roepen politici op zich hard te maken voor recht op voedingszorg voor iedereen

Vrijdag 21 oktober 2022Afbeelding Diëtisten in Europa roepen politici op zich hard te maken voor recht op voedingszorg voor iedereen

Veilige voedingszorg voor iedere inwoner in Europa. Dat is waar de diëtistenorganisaties van alle Europese landen, die verenigd zijn in de organisatie EFAD (European Federation of the Associations of Dietians), zich hard voor maken. Vandaag (21 oktober) stemden de leden van EFAD in met de zogeheten Budapest Declaration 2022.

De declaratie werd getekend op het internationale congres van EFAD dat deze dagen wordt gehouden in Budapest. Vertegenwoordigers van meer dan dan 27 landen zijn daarbij aanwezig. De vertegenwoordigers van Europese diëtistenorganisaties onderstrepen in hun resolutie het belang van adequate en veilige voedingszorg voor elke inwoner in Europa. De rol van de diëtist, de professional op het gebied van voedingszorg,  staat hierbij centraal.

Recht op voedsel

De resolutie van Boedapest benadrukt dat iedere mens recht heeft op voldoende voedsel in overeenstemming met de Internationale Verklaring over het Mensenrecht op Voedsel. De resolutie geeft aan dat diëtetiek een integraal onderdeel moet zijn van de voedingszorg om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.

Welzijn is overal gelijk

Annemieke van Ginkel

Voorzitter van de EFAD is de Nederlandse Annemieke van Ginkel: “Mijn wens is dat binnen nu en tien jaar in heel Europa diëtisten onderdeel uitmaken van alle multidisciplinaire behandelpaden en preventieprogramma’s.” Ze constateert vanuit haar positie dat er nog wel veel verschillen in Europa zijn als het gaat om  bekostiging en organisatie van de zorg. “Maar het welzijn van mensen en de urgentie vanuit patiënten allemaal hetzelfde is. Daarom moeten we aan het werk en bruggen slaan.”

Optimale voedingszorg

Volgens de in EFAD verenigde diëtisten helpt optimale voedingszorg bij het voorkomen en verminderen van het risico op ziekten, verkort het de opnameduur van patiënten in ziekenhuizen, verbetert het de effectiviteit van klinische behandeling en de kwaliteit van leven en leidt het tot lagere zorgkosten. Daarbij wordt ook aandacht gevraagd voor voedselonzekerheid. Volgens EFAD wordt dit vaker geassocieerd met het voorkomen van depressie, verminderde productiviteit en hogere zorgkosten, wat kan leiden tot een onevenredige sociaaleconomische last.

EFAD-resolutie

De resolutie van EFAD stelt dat diëtisten dé beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zijn met de expertise om voedingszorg voor preventieve doeleinden en voor de behandeling van voedingsstoornissen te plannen, uit te voeren en te controleren. Hun rol is daarnaast om de voedingsomgeving voor iedereen te verbeteren door samen te werken met overheden, de industrie, de academische wereld en onderzoek.

Diëtetiek kosteneffectieve investering

De resolutie onderstreept dat voedingszorg een kosteneffectieve investering is en dat diëtisten efficiënter en effectiever zijn in het verstrekken van evidence-based voedingsadvies dan welke andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg dan ook. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat diëtetiek wordt verleend binnen het bestaande gezondheidszorgsysteem van elk land. Naast gezondheidszorg kan het werken met diëtisten effectieve, rechtvaardige en duurzame veranderingen in de voedingsomgeving van een land bewerkstelligen.

Oproep politiek

EFAD – als de stem van Europese diëtisten die nationale diëtistenverenigingen en academische instellingen vertegenwoordigen – roept via de resolutie politieke leiders op om voor de toewijzing van middelen te zorgen voor een optimale dekking van de dieetdienstverlening binnen het bestaande gezondheidszorgsysteem van elk land te garanderen.

Informatie over EFAD

EFAD, opgericht in 1978, is de stem van 35.000 Europese diëtisten met als doel:

• Bevorderen van de ontwikkeling van het beroep van diëtist;

• Diëtetiek ontwikkelen op wetenschappelijk en professioneel niveau in het algemeen belang van de aangesloten verenigingen;

• Vergemakkelijken van de communicatie tussen nationale diëtistenverenigingen en andere organisaties – professioneel, onderwijskundig en overheid;

• Een betere voedingssituatie voor de bevolking van de lidstaten van Europa aanmoedigen.

Het lidmaatschap van de Federatie staat open voor alle Nationale Verenigingen van Diëtisten uit de lidstaten van Europa. EFAD heeft momenteel 32 aangesloten verenigingen, die meer dan 35.000 diëtisten in 27 Europese landen vertegenwoordigen.  De NVD, Nederlandse Vereniging van Dietisten, is lid van de EFAD.