Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackDiëtist gevraagd voor werkgroep diëtetiek bij kwetsbare ouderen

Diëtist gevraagd voor werkgroep diëtetiek bij kwetsbare ouderen

Vrijdag 11 maart 2022Afbeelding Diëtist gevraagd voor werkgroep diëtetiek bij kwetsbare ouderen

Voor de ontwikkeling van de richtlijn paramedische zorg bij kwetsbare ouderen zijn we op zoek naar een niet-gespecialiseerd diëtist die hierin mee wil denken.

Vorig jaar hebben we met subsidie van ZonMW een knelpuntenanalyse voor diëtetiek bij kwetsbare ouderen uitgevoerd. Deze knelpuntenanalyse maakte deel uit van een bredere uitvraag naar knelpunten in de paramedisch zorg voor kwetsbare ouderen. Samen met vijf andere paramedische beroepsverenigingen heeft de NVD een raamwerk opgesteld met concept-uitgangsvragen op basis van de geïnventariseerde en geprioriteerde knelpunten.

Met deze concept-uitgangsvragen werken we nu aan een evidence-based richtlijn ‘paramedische zorg voor kwetsbare ouderen’.

We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingsfase voor het ontwikkelen van de richtlijn. De richtlijn zal bestaan uit een generiek deel gericht op alle paramedische zorgprofessionals en zes beroepsspecifieke delen. Elk beroepsspecifiek deel heeft een eigen werkgroep, die verschillende uitgangsvragen uitwerkt in richtlijnmodules.

Planning en organisatie

De werkgroep diëtetiek bestaat uit een aantal diëtisten die specifiek deskundig zijn op het terrein van kwetsbare ouderen en ook lid van de verenging Diëtisten Geriatrie en Ouderen (DGO). Daarnaast zoeken we ook nog een diëtist zonder deze specifieke deskundigheid die deel wil nemen aan de werkgroep.

Het richtlijnproject is verdeeld in de volgende fases:

  • Voorbereiding,                                          feb ’22 – mrt ‘22;
  • Ontwikkeling,                                            apr ’22 – jan ’22;
  • Commentaar,                                            feb ’23 – apr ’23;
  • Autorisatie, redactie en publicatie,          mei ’23 – juli ’23;
  • Implementatie,                                         feb ’23 – juli ’23.

Tijdens de voorbereidings-, ontwikkel- en commentaarfase worden vier verschillende  werkgroepvergaderingen georganiseerd. Deze vinden afwisselend fysiek of online plaats. Per werkgroepvergadering is er een vergoeding beschikbaar van €150 euro. Elk werkgroeplid is aanwezig bij de werkgroepvergaderingen en werkt actief mee aan de richtlijn op 1 of 2 uitgangsvragen. Ook draagt het werkgroeplid bij aan het tot stand komen van de aanbevelingen.

De eerste online werkgroepbijeenkomst staat gepland op dinsdag 19 april van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Aanmelden

Wil jij meedenken aan de totstandkoming van deze richtlijn? Neem dan contact op met Marieke Plas, richtlijnadviseur via mplas@nvdietist.nl

Onze voorkeur gaat uit naar een diëtist in de eerste lijn. Wees er snel bij, er is slechts plaats voor 1 diëtist.