Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackDe Food Service Dietitian?

De Food Service Dietitian?

Vrijdag 8 oktober 2021Afbeelding De Food Service Dietitian?

Het project ‘Goede zorg proef je’ geeft invulling aan afspraken in het Preventie Akkoord om voeding gezonder te maken, onder andere in instellingen. Daar is het voedings- en dieetbeleid breed en valt doorgaans onder de facilitaire dienst. Welke rol kan en moet  de diëtist hierin innemen?

Van oudsher zat de diëtist meer ‘bij de keuken’, maar is daar wat van ‘afgedreven’. Het is echter belangrijk om daar als het ‘voedselgeweten’, ofwel diëtist weer een centrale plek in te nemen. “Want het is mooi als anderen de inkoop en de bereiding doen, maar jij bent eindverantwoordelijk.”, zoals een van de deelnemers zei.

Koks zijn soms sceptisch en in sommige instellingen hebben cateraars de hele voedselvoorziening overgenomen en zijn die koks al helemaal verdwenen. Hoe pak je als diëtist de rol om de voeding op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen? Het is goed om ideeën daarover op één lijn te krijgen, aldus Holverda.

Netwerk Food Service Dietitian

Om kennis, wensen en acties te bundelen is een Netwerk diëtist voor facilitaire dienst in oprichting. Daarbij is het nog zoeken naar de juiste naam, vanwege de exacte (breedte van de) rol van de diëtist en ook vanwege de focus bij de NVD op de link van de netwerken naar ziektebeelden. ‘Food service dietitian’ is een optie, naar voorbeeld van de EFAD, die beknopt de vier rollen van de diëtist in facilitaire dienst beschrijven:

  • Onmisbare rol in de processen rondom maaltijdvoorziening voor diverse groepen in verschillende settingen
  • Centrale rol in het initiëren en opzetten van visiedocumenten, strategieën, beleid en richtlijnen gebaseerd op bestaande richtlijnen zoals van de WHO, EU en landelijk.
  • Heeft kennis over en competenties voor processen omtrent het voorzien in voeding specifiek voor kwetsbare groepen.
  • Kan verschillende rollen hebben : consultfunctie, in het management en/of aansturend en eindverantwoordelijk in de processen rondom de maaltijdvoorziening.

De vereniging van diëtisten in het Verenigd Koninkrijk (BDA) heeft een richtlijn opgesteld voor de voedselverstrekking in zorginstellingen. En ook in andere landen, zoals Israël en Australië zijn diëtisten erover aan het nadenken.

Spreker Holverda roept Nederlandse diëtisten op om mee te denken en zich te verenigen in het nieuwe netwerk om met elkaar tot een Nederlandse ‘strategie’ te komen. Want dat er vele wegen naar Rome leiden, en dat er her en der wel wat versperringen op die wegen liggen, bleek wel uit de discussie.

Maar er liggen ook kansen, en die moeten we pakken! Want voeding is onze zaak.

Meer informatie is te vinden op www.goedezorgproefje.nl, waaronder een factsheet over kosten(besparing).