Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackCZ erkent en contracteert per 1 april 2022 meer leefstijlcoaches

CZ erkent en contracteert per 1 april 2022 meer leefstijlcoaches

Donderdag 3 maart 2022Afbeelding CZ erkent en contracteert per 1 april 2022 meer leefstijlcoaches

Het afgelopen jaar hebben KNGF en SKF, NVD, VvOCM en CZ groep constructieve gesprekken gevoerd over het leveren van kwalitatief goede zorg op het gebied van leefstijlcoaching. Het resultaat hiervan is dat CZ groep de aantekening ‘leefstijlcoach’ van KNGF/SKF, NVD en VVOCM erkent én voor de uitvoering van de GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) contracteert vanaf 1 april 2022.

Alle partijen zijn van mening dat een leefstijlcoach kennis, vaardigheden en competenties moet bezitten om kwalitatief goede GLI-zorg te kunnen leveren. (Bij)scholing en werkervaring zijn hiervoor vereist. De gevoerde gesprekken hebben dan ook geleid tot een aangepast (her)registratiebeleid leefstijlcoaching. CZ groep evalueert de komende twee jaar of de kwaliteit van de leefstijlcoaches zijn inziens op deze manier voldoende geborgd is.

Uitvoeren van GLI

Naast het register Kabiz (waar BLCN zijn kwaliteitsregister heeft ondergebracht) erkent CZ groep nu ook de registers KRF NL (KNGF), Keurmerk Register (SKF) en Kwaliteitsregister Paramedici (NVD/VvOCM). Leefstijlcoaches die hierin geregistreerd staan kunnen vanaf 1 april 2022 een overeenkomst bij CZ groep aanvragen voor het uitvoeren van de GLI. De aanvraag zal beoordeeld worden aan de hand van de voorwaarden van het aangepaste zorginkoopbeleid GLI 2022.

Rol paramedicus

Alle partijen zijn verheugd dat we met elkaar tot goede afspraken zijn gekomen. Hiermee wordt de focus meer op kwaliteit van GLI-zorg gelegd. We zijn overtuigd dat dit de implementatie van de GLI ten goede komt. Hierin is ook een rol weggelegd voor de paramedicus met kennis en ervaring met leefstijlcoaching.

Procedure NVD

De NVD richt momenteel een procedure in voor de aantekening ‘leefstijlcoach’ die door CZ wordt erkend. Over de beschikbaarheid worden de leden ingelicht. De aantekening diëtist-leefstijlcoach is nodig om voor vergoeding door CZ in aanmerking te komen.