Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackConsultatie Visie Eerstelijnszorg 2023 van start

Consultatie Visie Eerstelijnszorg 2023 van start

Maandag 18 december 2023Afbeelding Consultatie Visie Eerstelijnszorg 2023 van start

In opdracht van het ministerie van VWS is de afgelopen maanden gewerkt aan een visie eerstelijnszorg in 2030. Deze vloeit rechtstreeks voort uit het IZA zorgakkoord en is ondersteunend aan de andere akkoorden WOZO en GALA. De NVD heeft hieraan meegewerkt, met en namens de andere organisaties samenwerkend binnen Paramedisch Platform Nederland en met 14 andere organisaties actief in de eerste lijn. Over deze visie gaan we de komende tijd in gesprek met de leden. De visie en een verkorte versie tref je hier aan.

Waarom een visie?

Het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 is om de eerstelijnszorg toegankelijk te houden voor alle burgers die hierop zijn aangewezen. Om dat te bereiken moeten alle partijen die een rol hebben in de eerste lijn samenwerken. Het vernieuwen van de eerste lijn en het anders organiseren, hoort bij de ingezette beweging. Een andere inrichting van de eerstelijnszorg is nodig, omdat de zorgvraag sterker toeneemt dan het zorgaanbod. Er zijn nu al te weinig professionals in de zorg en dat wordt niet minder. Dat legt druk op de toegang tot en de continuïteit van eerstelijnszorg.

Wat wordt beschreven in de visie?

In de visie zijn zes doelen beschreven die samen de veranderagenda tot aan 2030 vormen. Daarnaast wordt beschreven hoe dat georganiseerd moet worden met contouren voor een aanpak op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Hoe is de visie tot stand gekomen?

Met 14 andere partijen zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Als NVD hebben we tijdens de eerstelijnsbijeenkomsten afgelopen najaar, ook de ontwikkeling van de visie beschreven en het gesprek hierover in de regio gevoerd.

Hoe ziet de ledenconsultatie eruit?

We leggen de visie ter consultatie voor aan de leden via een vragenlijst. Daarnaast consulteren we begin januari ook de NVD Commissie Eerste Lijn (CEL), de Werkgroep Grote Praktijken en de commissie Diëtetiek in de Kliniek (DIEK). Wat we hebben opgehaald communiceren we ook weer terug via onze NVD-nieuwsbrief. Een samenvatting van de reacties wordt door ons gedeeld met VWS.