Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackCao-onderhandelingen in ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg, GGZ en universiteiten
Mogelijk loonsverhogingen op komst

Cao-onderhandelingen in ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg, GGZ en universiteiten

Dinsdag 30 mei 2023Afbeelding Cao-onderhandelingen in ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg, GGZ en universiteiten

De vakbonden onderhandelen over verschillende cao’s waar ook diëtisten onder vallen. Als NVD zijn we aangesloten bij vakbond FBZ en daardoor betrokken bij de onderhandelingen.

Hieronder een update van de laatste ontwikkelingen. En geef je input voor de nieuwe cao UMC.

Ziekenhuizen

De vakbonden, waaronder FBZ, hebben voor de cao ziekenhuizen loonafspraken gemaakt van drie keer 5% loonsverhoging. In andere zorgsectoren wordt momenteel druk onderhandeld om aanvullende afspraken te maken op de cao’s die nog lopen.

Geef je input voor de nieuwe cao UMC

Op 1 januari 2024 loopt de huidige cao UMC af. Dit betekent dat FBZ de komende tijd haar inzet gaat bepalen voor een nieuwe cao. De NVD is bij FBZ aangesloten. In het cao-overleg vertegenwoordigt FBZ dus ook jou. Daarom kun jij onderwerpen aandragen voor de nieuwe cao. Ervaar je bijvoorbeeld knelpunten in je arbeidsvoorwaarden? Of zijn er andere punten waarover in jouw ogen afspraken moeten worden gemaakt? Laat het ons voor 27 juni weten via bureau@nvdietist.nl Wij geven je punten vervolgens door aan FBZ, die op basis van alle input een inzet opstelt. Daarin worden bijvoorbeeld onderwerpen als scholing, werkdruk en salarisbepalingen opgenomen.

De onderhandelingen voor de nieuwe Cao UMC starten naar verwachting dit najaar. Gedurende het cao-proces kun je het verloop volgen via de website van FBZ. Ligt er eenmaal een akkoord, dan stellen wij je als lid van onze vereniging in de gelegenheid je mening kenbaar te maken. Als een meerderheid van de achterban instemt, wordt een akkoord omgezet in een cao.

Wil je direct invloed uitoefenen? Word lid van de klankbordgroep!

Zowel in aanloop naar als tijdens de onderhandelingen speelt de FBZ-klankbordgroep voor de cao UMC een belangrijke rol. De klankbordgroep denkt mee over de inzet en fungeert tijdens de onderhandelingen in figuurlijke zin als klankbord, om te toetsen of FBZ de goede richting opgaat.
Lijkt het je leuk om nauw betrokken te zijn bij de cao-onderhandelingen en hier rechtstreeks invloed op uit te oefenen? Meld je dan namens de NVD aan voor de klankbordgroep via bureau@nvdietist.nl  en bureau@fbz.nl. De klankbordgroep vergadert zo vaak als nodig is (meestal digitaal), mede afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen. Het kost je niet veel tijd. Lees meer over de klankbordgroep op de website van FBZ.

VVT

In de VVT-sector wordt door de diverse bonden druk onderhandeld met Actiz. Acitz bood maximaal 10% voor dit en volgend jaar. Er is nog geen overeenstemming.. Op 7, 15 en 21 juni staan er weer gesprekken gepland. Er staan dan ook (inhoudelijk) aanvullende onderwerpen op de agenda, zoals vergoeding woon-werkverkeer.

Gehandicaptenzorg

De cao-partijen voor de cao gehandicaptenzorg, waaronder FBZ, hervatten op 30 mei het overleg over een extra loonsverhoging voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. Eerder deze maand liep dat overleg op niets uit, omdat de vakbonden het bod van de werkgevers te laag vonden.

GGZ

GGZ-instellingen hebben een cao tot eind 2024. Vanuit de bonden ligt er nu een voorstel om gedurende 2023 (1 mei en 1 november) en 2024 (1 januari, 1 augustus en 1 december) een paar keer een extra loonsverhoging toe te kennen.

Universiteiten

Ook de onderhandelingen voor een nieuwe cao Nederlandse universiteiten zijn in volle gang. Naast behoud van koopkracht worden er gesproken over werkdruk, vitaliteit, maatwerkregel voor eerder uittreden, functiecontract en diverse vormen van verlof.  Op 1 juni staan er weer nieuwe onderhandelingen gepland.

Het is nog even wachten op de uitkomsten van alle onderhandelingen, maar we houden jullie op de hoogte!