Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackBijeenkomst ‘Verdieping binnen de diëtetiek’

Bijeenkomst ‘Verdieping binnen de diëtetiek’

Dinsdag 21 september 2021Afbeelding Bijeenkomst ‘Verdieping binnen de diëtetiek’

Op dinsdag 7 september sloten ongeveer 50 diëtisten aan bij de online informatiebijeenkomst ‘Verdieping binnen de diëtetiek’. Tijdens de bijeenkomst zijn de meest gestelde vragen en opmerkingen uit de schriftelijke consultatie gepresenteerd en hebben Marlieke Visser en Bianca Rootsaert deze behandeld. Aan aan de hand van 3 stellingen werd ook gediscussieerd over specifieke deskundigheid en specialisatie, en konden er vragen worden gesteld. Een geslaagde bijeenkomst die zowel de aanwezige leden als de NVD veel nuttige informatie heeft opgeleverd.

Presentatie ‘Verdieping binnen de diëtetiek’

Bianca opende de bijeenkomst en lichtte toe waarom ‘verdieping (specialisatie)’ binnen de diëtetiek noodzakelijk is, namelijk het aantonen van de kwaliteit van zorg die wij als diëtisten leveren. Vervolgens behandelde Marlieke de meest genoemde reacties van de leden, netwerken en commissie eerste lijn naar aanleiding van de schriftelijke consultatie over het document ‘Verdieping binnen de diëtetiek: Beleidsnotitie & Handleiding specifieke deskundigheid en specialisatie’. Een van de meest genoemde reacties ging over één van de criteria bij de diëtist-specifieke deskundigheid en diëtist-specialist, namelijk het verplichte lidmaatschap van een NVD-netwerk. Zowel de leden als de NVD concludeerden dat eerst de criteria en rollen van de NVD-netwerken verduidelijkt moeten worden voordat hiermee aan de slag wordt gegaan.

Om alle functies (diëtist-generalist, -specifieke deskundigheid, -specialist, gepromoveerd diëtist onderzoek/onderwijs) te verduidelijken presenteerde Marlieke ook 5 (fictieve) diëtisten die een of meerdere functies bekleden. De hele presentatie van de bijeenkomst, inclusief deze voorbeelden van diëtisten, kun je hier terug vinden.

Discussie en reacties via de chat

Na de presentatie werd gediscussieerd aan de hand van 3 stellingen.

Stelling 1: “Zonder kwaliteit aantoonbaar te maken, kunnen wij ons niet profileren als diëtisten.”

De meeste leden gaven hierop als antwoord “eens”. De meest genoemde opmerking hierbij was: maak duidelijk wat wordt verstaan onder kwaliteit en hoe dit dan getoetst gaat worden.

Stelling 2: “Door het zichtbaar maken van mijn aandachtsgebieden, specifieke deskundigheden en/of een specialisatie toon ik mijn kennis en kunde en daarmee de kwaliteit van mijn patiëntenzorg.”

Bij deze stelling werd met meer verdeeldheid gereageerd: de meeste leden gaven aan het hier “eens” of “deels mee eens” te zijn, een enkeling was het “oneens”. Opmerkingen bij deze stelling waren:

 • Dit is een manier om kwaliteit aan te tonen, maar patiëntenzorg is afhankelijk van meer dingen.
 • Kennis en kunde is niet hetzelfde als kwaliteit.
 • Alleen benoemen en zichtbaar maken is niet voldoende, het moet aantoonbaar zijn en getoetst worden.

Stelling 3: “Door lidmaatschap van een netwerk kan de diëtist haar/zijn kennis en kunde (op het desbetreffende vakgebied) up-to-date houden en daarmee kwaliteit van haar/zijn patiëntenzorg op pijl houden.”

Met deze stelling was vrijwel iedereen het eens, maar er stroomde ook vele opmerkingen binnen via de chat, de meest genoemde:

 • Alleen lidmaatschap is niet voldoende, je moet ook actief deelnemen aan het netwerk (geen passieve deelname).
 • Sommige eisen van netwerken zijn lastig te realiseren.
 • De eisen moeten wel onderling vergelijkbaar zijn tussen netwerken.
 • Dit zal zorgen voor een toenemende werklast voor de netwerken terwijl er nu al onvoldoende vrouw/mankracht is om alle taken uit te voeren.
 • Er moet een duidelijke omschrijving van en eisen voor een netwerk komen, ook waarin ze verschillen met andere (regio) overleggen.
 • Naast netwerken zijn hier ook mogelijkheden voor binnen regionale en multidisciplinaire overleggen.
 • Ook intervisie is een voorwaarde.

Als laatste onderdeel van de bijeenkomst konden via de chat nog vragen worden gesteld en opmerkingen worden geplaatst. Een kleine greep hieruit:

 • De website lijkt niet geschikt voor diëtisten in ziekenhuizen. Zij willen hun vakgebieden niet zichtbaar maken omdat er dan te veel vraag komt, waar zij niet aan kunnen voldoen.
 • Hoe gaat de NVD hiermee om in het kader van regionalisatie?
 • Goede ontwikkeling! Ik vind de uitwerking nog wel lastig.
 • De discussie over de rol en positie van de netwerken is een voorwaarde voor verdere uitwerking.

Vragen die tijdens de bijeenkomst niet beantwoord zijn, kunnen worden gesteld aan Marlieke Visser (mvisser@nvdietist.nl).

Plan van aanpak komende periode

Al met al voor zowel de leden als voor de NVD een bijeenkomst boordevol nuttige informatie. Voor de leden veel stof tot nadenken en voor de NVD input voor de verdere uitwerking van het document ‘Verdieping binnen de diëtetiek: Beleidsnotitie & Handleiding specifieke deskundigheid en specialisatie’.

Op het document kan door de leden nog input worden gegeven tot 1 oktober, door de netwerken en commissie diëtetiek in de kliniek kan dit nog tot 1 november.

Tijdens de ALV van 2 november geven we de leden weer een update van het project en op 6 december gaan we met de netwerken o.a. in gesprek over specifieke deskundigheid en specialisatie op de jaarlijkse netwerkdag. Op de ALV van maart 2022 willen we het finale document presenteren.