Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackBelastingdienst akkoord met nieuwe zzp-modelovereenkomsten voor paramedici

Belastingdienst akkoord met nieuwe zzp-modelovereenkomsten voor paramedici

Maandag 14 maart 2022Afbeelding Belastingdienst akkoord met nieuwe zzp-modelovereenkomsten voor paramedici

Sinds de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in 2016 kunnen opdrachtgever en zzp’er op basis van een door de Belastingdienst positief beoordeelde modelovereenkomst ‘buiten dienstbetrekking’ werken. Daarmee wordt vooraf duidelijk dat de zzp’er daadwerkelijk zelfstandig werkt en dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen. Op 9 maart van dit jaar gaf de Belastingdienst zijn positieve oordeel over de nieuwe modelovereenkomsten voor paramedici, voorgelegd door de NVD, de andere PPN-partners en VvAA. Waarom nieuwe overeenkomsten? Wat is er veranderd? Waar kun je ze te vinden?

Positief oordeel Belastingdienst  

De geldigheidstermijn van de oorspronkelijke modelovereenkomsten uit 2016 is inmiddels verlopen. En over een eventuele invoering van een webmodule  moet het huidige kabinet zich nog buigen. Die webmodule zouden de modelovereenkomsten mogelijk vervangen of aanvullen. Deze is echter bepaald niet passend voor de zorg. Daarom zijn we verheugd dat de Belastingdienst onze nieuwe modelovereenkomsten voor de paramedische praktijk heeft goedgekeurd voor een nieuwe periode van vijf jaar. Werken met (en conform!) deze nieuwe modellen betekent dus weer werken buiten dienstbetrekking.

Beschikbaarheid overeenkomsten

De twee nieuwe modelovereenkomsten vind je op belastingdienst.nl. Het gaat om de:  

  • overeenkomst van praktijkwaarneming, voor tijdelijke vervanging;
  • overeenkomst van praktijkmedewerking, voor tijdelijk extra capaciteit in de praktijk.

Wanneer nieuwe modellen gebruiken?

De nieuwe overeenkomsten lijken sterk op hun voorgangers. Het belangrijkste verschil is een verdere beperking van de mogelijkheden van de zzp’er om cliënten of personeel van de (voormalige) opdrachtgever te werven. Daarnaast wordt ook van de zzp’er verlangd dat hij zich aan de nieuwe Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) houdt.

Ons advies is nieuwe samenwerkingen vast te leggen op basis van de nieuwe overeenkomsten. Deze hebben immers het ‘stempel van de Belastingdienst’. Bij lopende samenwerkingen, zeker in geval van een beperkte resterende looptijd, is het niet strikt noodzakelijk een nieuwe overeenkomst te sluiten. Al geeft dit uiteraard wel meer zekerheid.

Lichte daling kennis zzp-thema

Recent VvAA-onderzoek wijst op een lichte daling in de toch al beperkte kennis van paramedici over het zzp-thema. Waar eind 2020 25% van de praktijkhoudende paramedici (exclusief fysiotherapeuten) aangaf een goed beeld te hebben van de recente zzp-ontwikkelingen was dat eind 2021 23%. Daarmee scoren zij beduidend lager dan de totaalgroep van alle beroepsgroepen samen. Van de totaalgroep geeft namelijk respectievelijk 32% (2020)en 30% (2021) aan een goed beeld te hebben.

Minicollege ‘Zzp’er in de zorg in tien minuten’

Alles over het werken met of als een zzp’er? Bekijk het online VvAA-minicollege en veel meer via vvaa.nl/zzp

Tekst: drs. ing. Erik M. van Dam, VvAA