Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackBekijk het regioplan in jouw regio!
Regionalisatie

Bekijk het regioplan in jouw regio!

Dinsdag 13 februari 2024Afbeelding Bekijk het regioplan in jouw regio!

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat er op basis van een regiobeeld per zorgkantoorregio door regionale zorgpartijen een regioplan wordt opgesteld.

Deze 31 regioplannen zijn inmiddels gepubliceerd op de IZA website.

In de verschillende regioplannen staat aangegeven wat de prioriteiten in de regio zijn en hoe en door wie deze worden aangepakt. Zo wordt er ingestoken op versterken van de mentale gezondheid (door o.a. verkennend gesprek, samenwerking sociaal domein en de ggz), verkleinen van gezondheidsverschillen, preventie (o.a. laagdrempelige voorzieningen) en het oplossen van knelpunten in de arbeidsmarkt (door o.a. herstel ondersteunende zorg en inzet ervaringsdeskundigheid). De uitwerking en prioriteiten verschillen echter per regio. De regioplannen worden ook gebruikt als basis voor het aanvragen van de zogenaamde transformatiemiddelen IZA.

Ook voor jou als (vrijgevestigde) diëtist is het handig om te weten wat er in de regio gebeurt. Zo kun je inschatten wat dit voor jouw rol betekent en indien nodig en gewenst hierop inspelen. Wij vinden het van belang dat ook (vrijgevestigde) diëtisten hier actief in de regio bij betrokken zijn, naast de cliëntenorganisaties en de grotere zorgaanbieders.

Heb jij een leuk voorbeeld in jouw regio of heb je tips voor jouw collega’s? Geef het dan aan ons door via bureau@nvdietist.nl