Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackALV: alles op een rij

ALV: alles op een rij

Vrijdag 12 november 2021Afbeelding ALV: alles op een rij

Hoewel digitaal, was het toch fijn om 2 november tijdens de extra online ALV weer even bij elkaar te zijn en gedachtes en ideeën uit te wisselen. Er waren ruim 180 diëtisten online aanwezig en de nieuwe visie werd goed ontvangen.  

We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij:

 • Het was de laatste ALV voor NVD-Voorzitter Martine van der Zee. Haar maximale termijn van 6 jaar zit erop. We namen afscheid van Martine die werd toegesproken door haar opvolger Ira van der Plas.
 • Anja van Stijn trad na 6 jaar af als lid van de kascommissie. Bedankt voor je inzet Anja!
 • Aafke Hermsen en Daniëlle van Stralen werden verkozen tot nieuwe leden van de kascommissie. Aafke heeft in verschillende settings gewerkt en is in 2016 toegetreden tot de maatschap van eerstelijnspraktijk Di-eetgezond. Daniëlle is zich sinds 2016 gaan specialiseren in de kinderdiëtetiek en werkt sinds 2020 bij De Bloei, een diëtistenpraktijk voor jeugd en gezin.
 • Wineke Remijnse werd verkozen tot erelid van de NVD als waardering voor haar jarenlange inzet voor de vereniging. Wineke heeft zich sinds haar aantreden in maart 2002 met veel passie en toewijding als beleidsmedewerker en later Hoofd Team Kennis Kwaliteit en Onderzoek ingezet voor de belangen van diëtisten.
 • Jacqueline den Otter werd verkozen tot nieuw hoofdbestuurslid. Zij werkt als diëtist in twee ziekenhuizen; het Flevoziekenhuis in Almere en het HMC Bronovo te Den Haag, bij Endometriose in Balans
 • De leden stemden in met een verlenging van de termijn van hoofdbestuurslid Elles de Bruin.
 • Ira van der Plas werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de NVD. Ze trad in 2017 al toe tot het bestuur van de NVD, na een periode van 6 jaar als voorzitter van NVD regiobestuur Utrecht. Ira volgt hiermee Martine van der Zee op. Gefeliciteerd Ira!
 • NVD directeur Bianca Rootsaert presenteerde de nieuwe visie ‘De diëtetiek en diëtist in 2030.’ Aan deze visie is een inspraak -en overlegtraject van 10 maanden voorafgegaan, waarbij ieder lid in de gelegenheid is gesteld om deel te nemen. De visie werd door de visiecommissie, bestaande uit leden vanuit alle verschillende beroepsvelden, vastgesteld en is door het bestuur overgenomen. Bianca Rootsaert nam ons mee in hoe het uitgebreide traject heeft plaatsgevonden en dat begon met de wens vanuit de leden voor een heldere een toekomstbestendige visie. Veel dank aan alle leden van de diverse commissies en leden die input hebben gegeven. Uit de reacties viel op te maken dat de visie door de ALV goed werd ontvangen.
 • De visie zal de komende tijd vertaald worden naar een Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 die tijdens de ALV van 12 april voor zal komen te liggen ter stemming.
 • Bianca Rootsaert gaf een update over de stand van zaken rond het project specialisatie. Ze gaf daarbij aan dat er geen verplichting is om je in enige mate te specialiseren. Als NVD bouwen we een infrastructuur op basis waarvan specifieke deskundigheid, specialisatie of aandachtsgebied bepaald kan worden. Die netwerken die dat willen kunnen hiermee verder aan de slag.
 • Contributie 2022:
  – De jaarcontributie 2022 voor een volledig lidmaatschap van de NVD  inclusief indexatie CPI zal worden vastgesteld op €402,-
  – Voor leden werkzaam bij instellingen en wiens CAO belangen behartigt worden door FBZ zal een bijdrage van €27,50  in rekening worden gebracht. (afdracht FBZ en rechtshulp)
  – Overige lidmaatschappen zullen eveneens geïndexeerd worden met indexatie CPI 1,74%
ALV in 2022

Op 12 april 2022 hopen we weer een ‘live’ ALV met congres te kunnen organiseren in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Zet deze datum vast in je agenda; meer informatie volgt zo snel mogelijk.