Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackAdministratieve lasten aanpakken: vul de CDA-enquête in
Meldpunt administratieve lasten

Administratieve lasten aanpakken: vul de CDA-enquête in

Donderdag 29 juni 2023Afbeelding Administratieve lasten aanpakken: vul de CDA-enquête in

De afgelopen jaren hebben we samen met de andere (para)medische beroepsorganisaties in de eerste lijn continu aandacht gevraagd voor het ontregelen van de zorg. Maar de kleine stappen die we samen zetten moeten zwaar bevochten worden. Het is taai.

Voor diëtisten wegen administratieve lasten zelfs extra zwaar:

  • omdat ze met veel verschillende zorgverleners moeten samenwerken die allemaal eigen digitale systemen hebben;
  • maar ook moeten samenwerken met het sociaal domein of de gemeente;
  • elke zorgverzekeraar een eigen declaratiesysteem en voorwaarden heeft;
  • en we in de eerste lijn niet altijd weten of een DBC (diagnose-behandelcombinatie) nog openstaat of dat het WLZ is (Wet langdurige zorg).

Omdat we per patiënt slechts drie uur basiszorg hebben zijn die administratieve lasten voor diëtisten extra zwaar. Sluiten en openen van dossiers doen wij relatief vaker. Dat gaat ten koste van productiviteit en verdiencapaciteit.

Meldpunt administratieve lasten

Joba van den Berg (CDA) en Corinne De Jonge (GroenLinks) komen de zorg helpen. Ze hebben zich al uitgesproken tegen de jaarverantwoordingsplicht voor kleine praktijken en willen nu een zwartboek aanleggen.

Vul de enquête dus in! Zeker voor diëtisten belangrijk. Of klik hier voor meer informatie over het meldpunt administratieve lasten in de zorg.