Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackZorgprofielen diëtetiek

Zorgprofielen diëtetiek

Met alleen wetenschappelijk onderbouwde kennis – al dan niet vertaald naar de praktijk – zullen mensen gezonder niet gaan eten. Er komt meer kijken bij het inpassen van de adviezen in het dagelijks leven. Hiervoor worden verschillende niveaus van begeleiding bij het aanleren van gezond of aangepast voedingsgedrag beschreven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 4 zorgprofielen.

Deze profielen zijn trapsgewijs opgebouwd; het gaat om steeds intensievere en complexere zorg voor steeds minder mensen. Naarmate het zorgprofiel hoger wordt, worden naast de tijdsinvestering ook de benodigde competenties van de zorgverleners hoger. De algemene voedingsadviezen worden vervangen door of aangevuld met ziektespecifieke dieetvoorschriften.

Zorgmodule Voeding

De 4 zorgprofielen en verdere informatie over behandeling waarbij het aanleren van gezond of aangepast voedingsgedrag een onderdeel vormt, vind je in de Zorgmodule Voeding.

De Zorgmodule Voeding is een ziekteoverstijgende module en kan worden opgenomen in alle zorgstandaarden, waarin het aanleren van gezond of aangepast voedingsgedrag een onderdeel van de behandeling vormt. De ziektespecifieke invulling van of aanvulling op de inhoud van de Zorgmodule Voeding staat in de zorgstandaard waarvan de Zorgmodule Voeding onderdeel uit maakt.

De zorgverlener die over de competenties beschikt om zorg volgens het gekozen zorgprofiel te leveren, stelt samen met de cliënt/patiënt een behandelplan op, dat wordt opgenomen in het individueel zorgplan. Voor alle factoren geldt dat de zorgverlener die deze gegevens in kaart brengt, hier vanuit zijn of haar specifieke expertise naar kijkt. Zo zal een arts specifiek kijken naar ziekte, een diëtist zich meer op voedingsgedrag richten en biedt de psycholoog verdieping en behandeling op het psychosociale vlak.

In de Zorgmodule Voeding wordt onder andere ingegaan op de fase van gedragsverandering van de cliënt/patiënt en hoe het zelfmanagement bevorderd en ondersteund kan worden. Verder worden in de Zorgmodule Voeding de 4 zorgprofielen uitgebreid beschreven:

  • Zorgprofiel 1: Uitsluitend zelfmanagement
  • Zorgprofiel 2: Algemeen voedingsadvies
  • Zorgprofiel 3: Individuele dieetbehandeling
  • Zorgprofiel 4: Gespecialiseerde dieetbehandeling
Samenvatting zorgprofielen Zorgmodule Voeding

Artsenwijzer Diëtetiek

De Artsenwijzer Diëtetiek is ingedeeld aan de hand van deze 4 zorgprofielen. Zorgprofielen 3 en 4 zijn het werkterrein van de (gespecialiseerde) diëtist.