Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackSamenwerken in de regio

Samenwerken in de regio

Om zorg aan patiënten te verbeteren wordt ingezet op betere samenwerking tussen zorgprofessionals op lokaal en regionaal niveau. Daarbij gaat het zowel om samenwerking tussen diëtisten in de eerste, tweede en derde als tussen diëtisten en andere (para)medici.

Deze ontwikkeling is landelijk ingezet en draait erom de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. De NVD werkt op verschillende fronten aan een betere samenwerking tussen diëtisten onderling en tussen diëtisten en andere zorgprofessionals.

Wat speelt er zoal?

Verhogen van de organisatiegraad paramedische zorg

In de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg is afgesproken om de organisatie van paramedische zorg te verbeteren. Deze is enerzijds gericht op een betere samenwerking tussen diëtisten in de eerste, tweede en derde lijn en anderzijds op de samenwerking van verschillende zorgprofessionals onderling zoals huisartsen, fysiotherapeuten en overige paramedici.

NVD zet zich in voor regionale samenwerking

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten heeft de ambitie om de samenwerking tussen paramedici in de regio te versterken, een ontwikkeling die voortvloeit uit de hierboven al genoemde Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg.

Hiervoor heeft de NVD eind 2020 een inventarisatie gemaakt van de voordelen van samenwerken (in de regio). Tegelijk is in kaart gebracht waar diëtisten zoal tegenaan lopen. Wat zijn bijvoorbeeld aandachtspunten bij de realisatie van een samenwerkingsverband? Of wat zijn obstakels waar bij samenwerking tegenaan wordt gelopen? Hier vind je het overzicht van de voordelen en aandachtspunten.

Het blijkt dat het diëtisten veel tijd en energie kost om naast de dagelijkse praktijkvoering de paramedische samenwerking te realiseren. Om regionale samenwerking verder te stroomlijnen zal Debby Lautenbach namens de NVD ondersteuning bieden bij het opzetten van de paramedische regio’s. Ben je al bezig met een regioverband, loop je vast of heb je ideeën of voorbeelden waar ook anderen hun voordeel mee kunnen doen, neem dan contact op met Debby: dlautenbach@nvdietist.nl

De Juiste Zorg op de Juiste plek (JZOJP)

Een betere samenwerking tussen zorgprofessionals past in de gedachte van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het gaat hierbij om een beweging van partijen in de zorg waarbij de mens (weer) centraal wordt gesteld om in de toekomst bestendige zorg mogelijk te maken.

De drie pijlers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek zijn:

  • Duurdere zorg voorkomen;
  • Zorg waar nodig verplaatsen en rondom de mensen organiseren; 
  • Zorg waar mogelijk vervangen door slimme zorg, bijvoorbeeld door de inzet van e-health.

Op de LinkedIn pagina van JZOJP vind je ook veel interessante links en updates.

Paramedisch platform Nederland (PPN)

De beroepsgroepen van de verenigingen van oefentherapie, huidtherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie hebben zich verenigd in het Paramedisch Platform Nederland (PPN). Via PPN wordt de samenwerking tussen diëtisten en andere (para)medici op regionaal niveau verder gestimuleerd. Meer verbondenheid tussen de verschillende disciplines in regio’s moet uiteindelijk resulteren in betere zorg voor patiënten; goede zorg dichtbij.

Vanuit PPN is sinds 2017 de werkgroep PPN regionaal actief, waarin de regionale samenwerking en de effecten ervan worden onderzocht. Ook is er een pilot in de regio Breda waarin de leden van de 5 paramedische beroepsgroepen zijn afgevaardigd.

Taskforce ‘Zorg op de juiste plek’

Om de gang naar integrale zorg te helpen ontwikkelen is er in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) een taskforce opgericht ‘Zorg op de juiste plek’. Deze bestaat uit een brede vertegenwoordiging van zorgprofessionals en belanghebbende partijen. Prof. dr. Joost Dekker, hoogleraar paramedie, vertegenwoordigt de paramedische beroepsgroepen in deze taskforce en treedt op namens het Paramedisch Platform Nederland (PPN). Lees meer hierover op de website van PPN