Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackAanvullende maatregelen kwetsbare doelgroepen per 25 september

Aanvullende maatregelen kwetsbare doelgroepen per 25 september

Er zijn op basis van de meest recente wetenschappelijke onderzoeken twee hoofdgroepen te definiëren met groter risico op ernstig verloop van de ziekte COVID-19. De definitie van kwetsbaarheid is aanzienlijk versmald ten opzichte van de groepen die voorheen als kwetsbaar werden omschreven door het RIVM. De meeste groepen zijn door vaccinatie inmiddels beschermd en lopen geen verhoogd risico meer op ernstig verloop van COVID-19. De twee groepen met blijvend verhoogde kwetsbaarheid, zijn:

·       Mensen met verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 doordat ze niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen.

·       Mensen met ernstige afweerstoornissen (immuun-gecompromitteerden) bij wie de vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn. Deze mensen krijgen van hun behandelend specialist een uitnodiging voor een derde vaccinatie.

Het OMT heeft geadviseerd dat tegelijk met de laatste versoepelingen van 25 september 2021 aanvullende maatregelen aangewezen zijn voor beide groepen. De aanvullende adviezen voor beide groepen zijn door het RIVM gepubliceerd. (zie:Risicogroepen en COVID-19 | RIVM

Wij horen bovendien dat nu de maatschappij steeds verder wordt heropend en de 1,5 meter-maatregel is vervallen, dat dit voor de groepen die kwetsbaar blijven ook een gevoel van onveiligheid met zich meebrengt. Het gaan mijden van zorg is daarbij een reëel risico. Daarom wil het ministerie van VWS aandacht vragen voor een aantal specifieke punten zoals hieronder aangegeven. U kunt, wanneer dat aan de orde is, uw patiënten informeren over de maatregelen en de mogelijkheden die zij hebben om extra bescherming of ondersteuning te krijgen. 

Derde prik voor immuun-gecompromitteerde groep

Zoals u weet wordt de groep met een verminderde immuunrespons op korte termijn door hun eigen specialist uitgenodigd om een derde prik te halen.

Mensen die denken niet gevaccineerd te kunnen worden

We krijgen regelmatig signalen van mensen die denken niet gevaccineerd te kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat zij allergisch zijn voor een bestanddeel van de vaccins of omdat zij eerder van hun behandelaar het advies hebben gekregen zich nog niet te laten vaccineren. Inmiddels is meer duidelijk over de mogelijkheden om meer groepen te vaccineren en geldt voor veel mensen dat de baten van het vaccin opwegen tegen de risico’s. Ook is er een aparte vaccinatieroute ingericht met betrokkenheid van een allergoloog.

Het RIVM geeft daarom aan dat de groep die echt niet gevaccineerd kan worden heel klein is.

Onze oproep aan u is of u, als mensen zich bij u melden met twijfels over de veiligheid van vaccineren in relatie tot hun aandoening, u met hen op basis van de meest recente inzichten van het RIVM te kijken naar wat wel mogelijk is, eventueel binnen de nieuwe verwijsroute. Informatie over (absolute) contra-indicaties en de route via de allergoloog is hier te vinden: COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Mondkapjes in de zorg

In het kader van “veilige zorg” volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg hebben zorgaanbieders steeds de mogelijkheid gehad om zelf te bepalen of zij mondkapjes hanteerden in hun praktijk of instelling. U mag er op basis van uw eigen protocollen voor kiezen om mondkapjes te blijven voorschrijven. Juist op plekken waar kwetsbare groepen hun zorg en ondersteuning krijgen, is het belangrijk om het gevoel van veiligheid te borgen. Daarmee voorkomen we dat deze kwetsbare groepen zorg gaan vermijden.

Onze oproep aan u is daarom om de komende periode mondkapjes te blijven hanteren op plekken waar dit de veiligheid van cliënten, bezoekers en medewerkers ten goede komt. Van de mensen om wie het gaat, horen wij dat zij zich veiliger voelen als in openbare ruimtes, in wachtkamers en in hun eigen contact met zorgverleners mondkapjes gehanteerd blijven.

Aanvullende regelingen ter bescherming van kwetsbare groepen

Samen met de versoepelingen per 25 september zijn een aantal maatregelen genomen die de groepen met een blijvende kwetsbaarheid extra moeten beschermen en ondersteunen. U kunt, indien dat aan de orde is, uw patiënten ook informeren over deze maatregelen. In het kort gaat het om het volgende:

·       Voor de twee groepen met blijvende kwetsbaarheid is er bij lokale overheden extra aandacht voor sociale ondersteuning en begeleiding als er sprake is van situaties van eenzaamheid of afzondering/isolement. Zie: Extra ondersteuning voor mensen bij wie de prik minder goed werkt of die geen prik kunnen krijgen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

·       Ook wordt door het Rode Kruis praktische ondersteuning (o.a. een luisterend oor en hulp bij bijvoorbeeld boodschappen) ingezet. Zij zijn te bereiken via: 070-4455 888.

·       Binnen het zorgvervoer blijven medische mondneusmaskers verplicht, waardoor mensen met blijvende kwetsbaarheid op een veilige manier gebruik kunnen blijven maken van het vervoer. Zie: Zorgvervoer en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

·       De informatie met betrekking tot de coronaregels en relevante maatregelen voor deze groep mensen staat ook op Tips voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl, en op de Leven in coronatijd als je een risico loopt, van Vilans.

·       Individuen die behoren tot één van de groepen met blijvende kwetsbaarheid en die vanwege hun situatie in thuisisolatieverblijven, kunnen gebruik maken van een regeling waarmee Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en/of zelftests gratis verkrijgbaar zijn bij de apotheek. De regeling is uitgebreid ten opzichte van voor 25 september, waardoor nu de gehele groep die kwetsbaar blijft en om die reden in thuisisolatie zit ervoor in aanmerking komt. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het verstrekkingsschema. Dit schema met de uitgebreide doelgroep komt op korte termijn online op deze pagina: Instructie beschermingsmiddelen en zelftests mantelzorgers en pgb | Publicatie | Rijksoverheid.nl Mocht u vragen hebben over de verstrekking van de zelftesten en PBM, neem dan contact op met de KNMP via: coronavirus@knmp.nl.