Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Dossiersmisc/arrow-dots-blackSpecialisatie

Specialisatie

In de basis is voor de uitoefening van het beroep diëtist een opleiding voeding en diëtetiek nodig die qua niveau aansluit op wat de markt vraagt. Tegelijkertijd is er vanuit de zorg, samenleving en diëtisten zelf behoefte aan specifieke kennis op specifieke situaties of aandoeningen. De beroepsgroep vraagt ook om in de beroepskolom meerdere niveaus aan te brengen, waardoor het carrièreperspectief toeneemt. Tevens is er de roep om erkenning van deelgebieden.

Deze ontwikkelingen vragen een beroepsgroep die enerzijds breed inzetbaar is en anderzijds verdieping kan geven aan het vakgebied voeding en diëtetiek. Kortom, er is vraag naar zowel generalistisch zorg als naar meer specialistische zorg.

Het overkoepelende doel van specialisatie is dat het leidt tot verhoging van de kwaliteit van zorg. De verwachting is daarnaast dat specialisatie een bijdrage levert aan:

  • Profilering van het vakgebied voeding en diëtetiek.
  • Betere positionering van de diëtist.
  • Verduidelijking van expertise richting patiënt/cliënt, verwijzer, andere samenwerkingspartners.
  • Innovatie binnen het vakgebied.
  • Ruimer beroeps-/carrière perspectief.

De NVD werkt momenteel aan een handleiding specialisatie diëtetiek.