Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Blogsmisc/arrow-dots-blackKeuzes maken

Keuzes maken

Vrijdag 16 februari 2024Afbeelding Keuzes maken

Sommige weken zijn gewoon veel drukker dan andere weken. Deze week is zo’n week; een vakantieweek dus extra werken en vervangen in de patiëntenzorg. Meestal is de patiëntenzorg wat rustiger in een vakantieweek, soms ook niet. Uitgebreide casussen met het nodige overleg, voorbereiding van scholing en een transmuraal overleg. Tegelijkertijd probeer ik thuis te zijn om mee te doen met een aantal activiteiten. Dat is wel zo gezellig. Het is tenslotte een vakantieweek. Eerder heb ik al toegezegd om in deze week een column te schrijven, maar de timing had handiger gekund. Plannen en planningen veranderen. Herkenbaar?

Dus keuzes maken, een terugkerend thema! Wat doe ik en wat doe ik niet? Wat moet er en wat kan even wachten? Wat wordt er van mij verwacht en wat wil ik? Waar wil ik bij zijn en mijn stem laten horen?

Binnen het bureau is er in de afgelopen maanden overleg geweest over de jaarplannen van 2024. Deze zijn natuurlijk een vervolg op de ‘Visie op de Diëtetiek en de Diëtist in 2030’ en het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025. Tegelijkertijd zijn er de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de zorg waar rekening mee gehouden moet worden. Gesprekken die nu gevoerd worden en waar we als Diëtetiek bij willen/moeten zijn. Dus moeten er keuzes gemaakt worden. Wat moet nu en wat kan even wachten?

In het kader van het Integraal Zorg Akkoord vormen de regiobeelden de basis om richting te geven aan noodzakelijke acties. Opgaven die uit het beeld naar voren komen worden in het regioplan uitgewerkt. Ook hier zijn er keuzes gemaakt. Iedere regio gaat met een aantal prioritaire opgaven aan de gang. Mijn oproep aan jullie: Laten we erbij zijn als er verdere keuzes gemaakt moeten worden!

Zo ook voor het vormen van monodisciplinaire netwerken. Het uitgangspunt van de Visie Eerste Lijn gaat om het vormen van monodisciplinaire netwerken, die vervolgens met elkaar de zorg in de regio organiseren. Laten we ervoor kiezen, voor zover dit nog niet gebeurt, om dit met elkaar te regelen.

Keuzes maken dus, dagelijkse kost binnen het werk van een diëtist.

Tot slot wil ik je vragen om ervoor te kiezen om dinsdag 16 april in de agenda vrij te houden. Ik hoop je dan te zien op de ALV en het jaarcongres!

Afbeelding voor Mirjam van der Laan

Mirjam van der Laan

Mirjam van der Laan is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Ze wil graag een bijdrage leveren aan het uitdragen van de visie ‘De diëtist en de diëtetiek’ in 2030’ en de bijbehorende veranderagenda.

Volledige biografie