Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Blogsmisc/arrow-dots-blackDe paramedische sector is de oplossing voor een dreigend zorginfarct

De paramedische sector is de oplossing voor een dreigend zorginfarct

Maandag 23 mei 2022Afbeelding De paramedische sector is de oplossing voor een dreigend zorginfarct

Afgelopen week heeft het Zorginstituut Nederland de bewustwordingscampagne #dezorgvanmorgen gelanceerd. Iedereen met hart voor de zorg wordt gevraagd om mee te denken over de toekomst van de zorg en over de noodzakelijke keuzes om zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

In een apocalyptisch beeld schetst Zorginstituut Nederland de toekomst van de zorg en richt zich daarmee ook tot de burger zelf. De camera rijdt door een volle grijze wachtkamer met zwijgende zieke mensen. Dit is jouw toekomst, zo vertelt het beeld ons, als we nu niet ingrijpen. Dat ingrijpen is een opdracht aan ons allen en niet alleen een taak van de overheid. En een onderliggende vraag, in de slipstream: is de zorg bedoeld om dat dat te repareren wat je zelf hebt stuk gerookt, gefeest, gedronken of gegeten?

Nieuw gezondheidsakkoord

Deze wake up call komt precies op het moment dat een nieuw gezondheidsakkoord in de maak is. De overheid buigt zich samen met zorgverleners over oplopende kosten en schaarste van middelen. Het deze week verschenen GUPTA-rapport Uitweg uit de schaarste verscheen eveneens deze week. De burger is niet alleen zelf verantwoordelijk voor gezondheid, maar zal ook meer in lead zijn bij het eigen ziekteproces en met ondersteuning van e-health. In het document wordt berekend dat 110.000 zorgverleners kunnen worden vervangen door digitale tools.

Paramedicus te weinig in beeld

In de gesprekken die we als NVD samen met de andere paramedische beroepsorganisaties voeren rondom het nieuwe gezondheidsakkoord, en waarvoor we een visie indienden, bleek dat de paramedische sector als arbeidspotentieel, én oplossing, nog onvoldoende in beeld was. 75.000 professionals met medische basiskennis; fysiotherapeuten, oefen-, ergo- en huidtherapeuten logopedisten en optometristen en diëtisten kunnen op korte termijn meer effectiever worden ingezet.

Van dure naar goedkopere zorg

Het leveren van passende zorg betekent dat taken worden verdeeld en komen te liggen waar ze behoren te liggen. Structurele en inhoudelijke samenwerkingen tussen beroepsgroepen zijn essentieel om het hoofd te kunnen bieden aan uitdagingen die in de zorg op ons afkomen.  En de paramedische sector kan hier een sleutelrol vervullen. De kans om de draai te maken van dure naar goedkopere zorg, ligt nu voor het oprapen (substitutie). En het voorkomen van (zwaardere) zorg en het inzetten van verschillende vormen van preventie op langere termijn zijn direct bereikbaar. Zorg dichtbij, minder zwaar dan nodig, vervangend, een belangrijke signaalfunctie (niet pluis) en een draaischijf richting het sociaal domein; hier kun je de paramedici direct voor inschakelen.

Diëtist inzetten bij dreigende aandoeningen

De diëtetiek zou hierbij bovendien vaker bij meer (dreigende) aandoeningen moeten worden ingezet. Voeding speelt daarbij bijna altijd een rol, en de diëtist richt zich daarbij op een optimale voedingsstatus als basis voor gezondheid. Dat gaat veel verder dan het advies om gezond te eten. Universele preventie is uiteraard belangrijk (denk aan voedseltaxen en het lokale sportaanbod), maar juist ook aan zorg gerelateerde en geïndiceerde preventie bieden kansen.

Als we nu niet serieus gaat inzetten op de kracht van de paramedische sector met ondersteuning van e-health en met voeding en diëtetiek centraal, juist om dat bewustzijn over gezondheid aan te wakkeren, dan lopen we kansen missen. En voor we het weten zitten we in die grauwe wachtkamer te wachten op zorg die niet komt.

Afbeelding voor Bianca Rootsaert

Bianca Rootsaert

Volledige biografie