Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-blackWat verandert er voor mijn financiële bedrijfsvoering?

Wat verandert er voor mijn financiële bedrijfsvoering?

De huidige regels voor een transparante financiële bedrijfsvoering voor alle zorgaanbieders die worden betaald
uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) blijven bestaan. Het verschil: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat toezicht houden op de naleving.

De regels voor een transparante financiële bedrijfsvoering borgen de publieke belangen bij zorginstellingen. Zo is de bedrijfsvoering inzichtelijk en controleerbaar.