Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Richtlijnenmisc/arrow-dots-blackRichtlijnen neurologische aandoeningen

Richtlijnen neurologische aandoeningen

Initiatief
Laatst beoordeeld
Diverse organisaties
1 september 2020

In het voorjaar van 2020 inventariseerde de NVD het gebruik van kwaliteitsstandaarden in de diëtetiek.

Het overzicht van de richtlijnen neurologische aandoeningen is hieronder weergegeven. De inventarisatie bestaat uit:

  • Dieetbehandelrichtlijnen van 2010 Uitgevers
  • Kwaliteitsstandaarden gebruikt in de onderbouwing van de Dieetbehandelrichtlijnen van 2010 Uitgevers en de Artsenwijzer Diëtetiek
  • Kwaliteitsstandaarden van diverse NVD-netwerken
  • Kwaliteitsstandaarden waar een NVD-vertegenwoordiger aan meewerkte
  • ESPEN-richtlijnen
  • Overige (Internationale) kwaliteitsstandaarden gebruikt door diëtisten van NVD-netwerken

Algemeen

RichtlijnOntwikkelaar / eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
Richtlijn orofaryngeale dysfagieNederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd–Halsgebied (NVKNO)Multidisciplinair2017
Dieetbehandelingsrichtlijn Slikstoornissen door neurologische aandoeningen2010 UitgeversDiëtisten2015
ESPEN guideline clinical nutrition in neurologyESPENMultidisciplinair2018

ALS

RichtlijnOntwikkelaar / eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
Richtlijn zorg bij ALSALS Centrum NederlandOude versie uit 2005 (pallialine) –
Is in herziening
Richtlijn PEG plaatsing bij ALSALS Centrum Nederland
Multidisciplinair
2010
Richtlijn logopedie bij ALS/PSMA/PLSALS Centrum NederlandLogopedisten en zorgprofessionals uit aanpalende disciplines2019
Dieetbehandelingsrichtlijn Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS)2010 UitgeversDiëtisten2017
Nice guideline Motor neurone disease (ALS): assessment and management incl. 1.10 Nutrition and gastrostomyNICEMultidisciplinair2019

Cerebrale Parese

RichtlijnOntwikkelaar / eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
Richtlijn diagnostiek en behandeling van kinderen met spastische Cerebrale PareseNederlandse Vereniging van RevalidatieartsenMultidisciplinair2018
Dieetbehandelingsrichtlijn Cerebrale Parese2010 UitgeversDiëtisten2018
Handboek Syndromen en Voeding (32 syndromen)Diëtisten Verstandelijk GehandicaptenDiëtisten en anderenDiverse jaren

Ziekte van Huntington

Parkinson

RichtlijnOntwikkelaar / eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
Ziekte van ParkinsonNederlandse Vereniging voor Neurologie
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
Multidisciplinair2020
Kwaliteitsstandaard atypische parkinsonismenVSOP, ism Parkinson VerenigingMultidisciplinair2020
Paramedische Richtlijn Parkinson met Actieve BeslisondersteuningParkinsonNet, Parkinson Vereniging e.a.Multidisciplinair2023
Dieetbehandelingsrichtlijn Ziekte van Parkinson2010 UitgeversDiëtisten2015
Parkinson’s disease in adultsNICEHealthcare professionals, commissioners and providers, adults with Parkinson’s disease and their families and carers2017
ESPEN guideline clinical nutrition in neurologyESPENMultidisciplinair2018

Multiple Sclerose

RichtlijnOntwikkelaar /eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
Richtlijn MSNederlandse Vereniging voor NeurologieMultidisciplinair2012

CVA

RichtlijnOntwikkelaar / eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
Richtlijn herseninfarct en hersenbloedingNederlandse Vereniging voor NeurologieMultidisciplinair2017 (update 2019)
Zorgstandaard CVA/TIAKennisnetwerk CVA Nederland, ism Platform Vitale VatenMultidisciplinair2012
Guideline clinical nutrition in patients with strokeGerman Society for Clinical Nutrition (DGEM), German Society for Neurology (DGN) and German Geriatric Society (DGG). Translation of the first chapter of the guideline “Clinical Nutrition in Neurology” of the German Society for Clinical Nutrition (DGEM) which itself is one part of a comprehensive guideline about all areas of Clinical Nutrition.Diëtisten2013

Dwarslaesie

RichtlijnOntwikkelaar / eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
Richtlijn dwarslaesierevalidatieNederlandse Vereniging van RevalidatieartsenMultidisciplinair2017

Deze inventarisatie is uitgevoerd door:

  • ir. Caroelien Schuurman
  • Hinke Kruizenga
  • Wendy van Koningsbruggen
  • Wineke Remijnse – Meester