Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Richtlijnenmisc/arrow-dots-blackRichtlijnen oncologie

Richtlijnen oncologie

Initiatief
Laatst beoordeeld
Diverse organisaties
1 september 2020

Algemeen

RichtlijnOntwikkelaar / eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
Zorgpad voeding en kankerLWDOMultidisciplinair2014
Handboek Voeding bij kanker
Derde geheel herziene druk
LWDO: Herma ten Have, Sandra Beijer, Peggy Delsink, Niki Doornink, Rianne van Lieshout, Jeanne VogelMultidisciplinair2022
Guidelines on nutrition in cancer patients
(Arends et al.)
ESPENMultidisciplinair2017
ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer (Muscaritoli et al.)ESPENMultidisciplinair2021

Praktische toepassing van kankerrichtlijnen

RichtlijnOntwikkelaar / eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
https://www.wkof.nl/voedingenkankerWageningen Universiteit, LWDO, IKNL, WKOFPatiëntenContinu geüpdatet
https://www.wkof.nl/voor-zorgprofessionals/Wageningen Universiteit, LWDO, IKNL, WKOFProfessionalsContinu geüpdatet

Pancreascarcinoom

RichtlijnOntwikkelaar / eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
Adviezen voor afzonderlijke tumoren verwijzen naar de FMS richtlijnen database

Ondervoeding bij kanker

RichtlijnOntwikkelaar / eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
Arends, J. Et al., ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition.ESPENMultidisciplinair2017
Kenniscentrum ondervoeding. Richtlijn ondervoeding – herkenning, diagnosestelling en behandeling van ondervoeding bij volwassenen (Januari 2019)Kenniscentrum ondervoeding.
Richtlijn ondervoeding
Multidisciplinair2019

Stamceltransplantatie

RichtlijnOntwikkelaar / eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
EMBT handbook Hematopoiec Stem Cell Transplantation and Cellular TherapiesUitgever Springer OPENMultidisciplinair2019
Hygiënische Voedingsrichtlijn 
Landelijk Overleg Diëtisten Hematologie en Stamceltransplantatie (LODHS)

Chirurgie en perioperatief

Palliatieve fase

RichtlijnOntwikkelaar / eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
Palliaweb.nl- richtlijnenStichting PZNLMultidisciplinairDiverse  richtlijnen met verschillende data.
Over palliatieve zorg-info voor patiënten en hulpverleners waaronder Eten en drinken in de laatste levensfase en Bewust stoppen met eten en drinkenLWDOPatiënten en hulpverlenersDiverse richtlijnen

Oncologische revalidatie

RichtlijnOntwikkelaar / eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
Richtlijn oncologische revalidatieNederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA)Multidisciplinair2018

Kanker bij kinderen

RichtlijnOntwikkelaar / eigenaarDoelgroepOntwikkeljaar
Handboek Voeding bij Kanker; Hoofdstuk 32 Kanker bij kinderenM. Dijsselhof en N. van der Linden Kinderen met kanker

Deze inventarisatie is uitgevoerd door:

  • ir. Caroelien Schuurman
  • Hinke Kruizenga
  • Wendy van Koningsbruggen
  • Wineke Remijnse – Meester