Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackMDL – Netwerk Diëtisten MDL (maag-, darm- en leverziekten)

MDL – Netwerk Diëtisten MDL (maag-, darm- en leverziekten)

Doelstelling van het netwerk:

Kenniscentrum Diëtetiek met betrekking tot (patho-)fysiologie van het maagdarmkanaal.

Subdoelen
1. Het in kaart brengen, ontwikkelen en inhoudelijk beoordelen van bestaande ‘evidence based’ richtlijnen; met betrekking tot voedingsgerelateerde onderwerpen bij MDL- ziekten en participeren in richtlijnontwikkeling, (literatuur-)onderzoek, landelijke scholingen door/voor het netwerk MDL.
2. Uitwisseling van ervaring met, kennis en wetenschappelijke literatuur over relevante voedingsonderwerpen d.m.v. casuïstiek, workshops, presentaties en /of artikelen zowel intern als extern (o.a. collega netwerken, andere beroepsgroepen/verenigingen).

Criteria voor deelname aan het netwerk:

Leden van het netwerk diëtisten MDL voldoen aan de onderstaande criteria:

  • Diploma Voeding & Diëtetiek
  • Registratie Kwaliteitsregister Paramedici (initiële registratie als ook kwaliteitsregistratie)
  • Werkzaam als diëtist met maag-,darm-,leverpatiënten en ruime kennis over en affiniteit met voeding bij MDL
  • Levert een actieve bijdrage aan het netwerk (o.a. het geven van voorlichting/lezingen/presentaties, beoordelen literatuur, aanspreekpunt van een aandachtsgebied, onderhouden en werven van contacten die relevant zijn voor MDL )
  • Deelname aan netwerkbijeenkomsten: 50% in 2 jaar.
  • Lid NVD of DCN
Afbeelding MDL – Netwerk Diëtisten MDL (maag-, darm- en leverziekten)