Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackLDN – COPD Landelijk Diëtisten Netwerk COPD

LDN – COPD Landelijk Diëtisten Netwerk COPD


Doelstelling(en) van het netwerk:

 • Het waarborgen van de kwaliteit van voedings- en dieetadvisering aan patiënten met COPD;
 • Het realiseren en optimaliseren van uniformiteit in voedings- en dieetvoorlichting door de diëtisten;
 • Het uitwisselen van eenduidige en evidence-based kennis en informatie op gebied van voeding bij COPD, op landelijk en internationaal niveau;
 • Het verschaffen en aanbieden van educatie aan diëtisten;
 • Een bijdrage leveren aan het opstellen van richtlijnen en protocollen op het gebied van voeding en diëtetiek binnen COPD;
 • Het optimaliseren van voeding van de COPD-patiënt door het ondersteunen van COPD-diëtisten in de uitoefening van de werkzaamheden door middel van het bundelen van kennis en het versterken van de onderlinge contacten.

Missie:

De missie van het LDN COPD is het optimaliseren van de voedingszorg op het gebied van COPD door:

 • Een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van multidisciplinaire richtlijnen;
 • Ontwikkelingen op het gebied van voeding en COPD te volgen en ervaringen, nieuwe ideeën en ontwikkelingen op dit gebied uit te wisselen en te bediscussiëren;
 • Waar mogelijk en relevant standpunten op basis van (literatuur)onderzoek, ervaring en nieuwe ontwikkelingen te formuleren en uit te dragen, zoveel mogelijk in samenwerking met andere disciplines;
 • Kennis op het gebied van voeding en COPD uit te dragen naar professionele hulpverleners;
 • Het aanspreekpunt te zijn voor andere disciplines en instanties op het gebied van de voedingszorg bij COPD.

Het LDN COPD wil een netwerk zijn waar alle vragen van de betrokken disciplines intra- en extramuraal ten aanzien van diëtetiek bij COPD neergelegd kunnen worden. Er zal bij deze vragen wel kritisch gekeken worden of de vraag relevant is en of de balans tussen de tijdinvestering en de opbrengst goed is.

Het LDN COPD richt zich alleen op volwassenen.

Beroep- en vakontwikkeling:

 • Het LDN COPD is betrokken bij de ontwikkeling van post-HBO cursussen. Daarnaast verzorgt het LDN COPD nog extra scholingen voor COPD-diëtisten, waardoor de diëtisten werkzaam in dit gebied op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen en ze over de juiste competenties beschikken;
 • Het opstellen en up-to-date houden van landelijke, waar mogelijk evidence-based dieetbehandelingsrichtlijnen.

Het netwerk is op wetenschappelijke manier bezig met dit deelgebied van de beroepsuitoefening, namelijk:

 • Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek op COPD-gebied;
 • Het onderbouwen van het diëtistisch handelen met de hoogste mate van beschikbaar bewijs uit wetenschappelijk onderzoek.

 

Bedrijfsgegevens

Aandoeningen:

Anke Kalisvaart

Afbeelding LDN – COPD Landelijk Diëtisten Netwerk COPD

Alles van LDN – COPD Landelijk Diëtisten Netwerk COPD