Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackEDN – Endometriose Diëtisten Nederland

EDN – Endometriose Diëtisten Nederland

Endometriose is een complexe, chronische ziekte die bij 5-10% van vrouwen in de vruchtbare leeftijd voorkomt. Aanpassingen in het voedingspatroon kunnen klachten als gevolg van endometriose verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren.

De diëtisten van EDN hebben zich verenigd als expertgroep. De diëtisten van de EDN werken samen met gespecialiseerde gynaecologen in endometriose en hebben daarnaast ook goede contacten met de patiëntenvereniging.

Doelstelling(en) van het netwerk:

 • Het waarborgen van de kwaliteit van voedings- en dieetadvisering aan vrouwen met endometriose
 • Het realiseren en optimaliseren van uniformiteit in voedings- en dieetadvisering aan vrouwen met endometriose
 • Het uitwisselen van eenduidige en practice based/evidence based kennis en informatie op gebied van voeding bij endometriose
 • Een bijdrage leveren aan het opstellen van richtlijnen en protocollen op het gebied van voeding en diëtetiek bij endometriose
 • Een klein(schalig) netwerk met een beperkt aantal leden om korte lijnen te kunnen behouden en de kwaliteit te waarborgen
 • Het geven van voorlichting/presentaties aan patiënten (bijvoorbeeld via de patiëntenvereniging)

Criteria voor deelname aan het netwerk:

 • Diëtist ingeschreven in het kwaliteitsregister
 • Bereidheid tot het inbrengen van kennis en ervaring en deze ook willen delen met de andere netwerkleden
 • Samen werken met gespecialiseerde gynaecologen in endometriose
 • Ervaring met vrouwen met endometriose door wekelijkse behandeling van de patiëntengroep of d.m.v. onderzoek
 • Bereidheid om actief te participeren
 • Deelname aan het netwerk o.b.v. kennis en motivatie

Bedrijfsgegevens

Aandoeningen:

Afbeelding EDN – Endometriose Diëtisten Nederland