Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackCHIODAZ – Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen

CHIODAZ – Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen

Chirurgisch netwerk dat zich specifiek bezig houdt met de dieetbehandeling bij operaties van de slokdarm, maag en alvleesklier.

Doelstelling(en) van het netwerk:

Het CHIODAZ wil het diëtistisch handelen bij patiëntengroepen die een chirurgische ingreep (hebben) ondergaan, in verband met slokdarmkanker/maagkanker en alvleesklierkanker, zoveel mogelijk evidence based onderbouwen.

Verdieping

Het netwerk is op wetenschappelijke manier bezig met dit deelgebied van de beroepsuitoefening, namelijk:

  • Onderbouwen van voedings- en dieetadviezen op basis van wetenschappelijk onderzoek en literatuurstudie
  • Stimuleren, initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
  • Opstellen van landelijke (evidence-based) voedings- en dieetrichtlijnen
  • Uitdragen van kennis aan professionele hulpverleners en patiënten door middel van het verzorgen van vakinhoudelijke publicaties, lezingen en presentaties en mede organiseren van Post HBO cursussen i.s.m. met Pit-Actief rondom het thema Voeding en chirurgie
  • Uitdragen van kennis door een bijdrage te leveren aan Handboek Voeding en Kanker, Artsenwijzer, IKNL richtlijnen en chirurgisch gerelateerde KWF brochures
  • Aanspreekpunt voor de NVD, collegae, overige disciplines en instanties op het gebied van voedings- en dieetadvisering aan relevante chirurgische patiënten

 

Criteria voor deelname aan het netwerk:

  • Werkzaam in een academisch ziekenhuis of het Antoni van Leeuwenhoek Nederlands Kanker Instituut
  • Werkzaam op de afdeling Heelkunde
  • Actieve participatie

 

Bedrijfsgegevens

UMC Utrecht, Dietetiek
Huispostnummer G01.111
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Zuid-Holland

Aandoeningen:

Afbeelding CHIODAZ – Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen