Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackDIM – Netwerk Diëtetiek Informatie Management

DIM – Netwerk Diëtetiek Informatie Management

Het Netwerk Diëtetiek Informatie Management (Netwerk DIM) is de opvolger van de AUDAZ (Automatiseringsoverleg Diëtetiek Academische Ziekenhuizen).

Missie

Het Netwerk DIM is een expertgroep voor diëtetiek gerelateerde digitalisering. Het Netwerk draagt bij aan optimalisering van digitalisering in de diëtetiekzorg. De NVD, stakeholders als diëtisten en managers in ziekenhuizen, eerste lijn, revalidatie-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen, landelijke kennisnetwerken, ICT afdelingen van zorginstellingen en software leveranciers zijn doelgroepen/samenwerkingspartners. Netwerk DIM is de onmisbare schakel tussen de ICT, de diëtetiekzorg en management.

Visie

Netwerk DIM wil een brede afvaardiging zijn van de diëtetiek in Nederland zijn om gezamenlijk eenduidige inrichting en registratie van diëtistische zorg in het EPD ten behoeve van het Diëtistisch ZorgProces (DZP) en de ondersteuning van (klinische) onderzoek te vertegenwoordigen. Netwerk DIM wil een adviesorgaan zijn die binnen de diëtetiek en daarbuiten wordt gezien als logische partner en vraagbaak bij ICT toepassingen.

Het Netwerk DIM geeft gevraagd en ongevraagd advies aan NVD en genoemde stakeholders over wat diëtetiek op gebied van digitalisering nodig heeft voor:

  • kwalitatieve goede diëtetiekzorg,
  • dataverzameling voor onderzoek,
  • kwaliteitsstandaarden t.b.v. eenduidige verslaglegging van het Diëtistisch ZorgProces (DZP) op basis van het ICF-model,
  • vertaling van vakinhoudelijke richtlijnen voor diagnostische en therapeutische diëtistische interventies naar informatiesystemen en andere technologie zoals E-health.

Zodoende levert netwerk DIM een bijdrage aan een dataset ten behoeve van het aantonen van kwaliteit en effectiviteit van dieetbehandeling en ontsluiten van uitkomsten van onderzoek en valorisering.

Strategie

Het Netwerk DIM deelt onderling kennis en ervaring en initieert ontwikkelingen, in samenwerking met de NVD, in de digitalisering voor de diëtetiek.
Leden onderhouden nauwe contacten met de ICT afdeling in de eigen organisatie en softwareleveranciers, en implementeren gezamenlijke visie en beleid van het Netwerk DIM in de eigen instelling/praktijk en dragen dat uit in nationale/internationale diëtetiek.
Het Netwerk streeft ongeveer drie maal per jaar bijeen te komen, waarvan minimaal één maal fysiek en verder online. Na iedere vergadering wordt aan de hand van het activiteitenplan de volgende bijeenkomst gepland.

Netwerk DIM is een erkend netwerk van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD.)
Tweejaarlijks wordt verslag gedaan van de activiteiten welke gerapporteerd worden aan de NVD en aan het management van de deelnemende werkvelden/instellingen. In het voorjaar 2023 is het concept activiteitenplan besproken en vastgesteld voor de komende twee jaar.

DIM – Netwerk Diëtetiek Informatie Management

Aandoeningen:

Afbeelding DIM – Netwerk Diëtetiek Informatie Management