Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Literatuurmisc/arrow-dots-blackVroege herkenning en behandeling van ondervoeding in het ziekenhuis

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in het ziekenhuis

CategorieProefschriften
Datum17/05/2006
Auteurs
Hinke Kruizenga
Afbeelding voor Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in het ziekenhuis

Door gebruik van de SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire) verbetert de herkenning en behandeling van ondervoeding van 50% naar 80%. Dit concludeert diëtist Hinke Kruizenga in haar promotieonderzoek. Het onderzoek is de basis voor het in januari 2006 gestarte implementatieproject “Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in Nederlandse ziekenhuizen”. Dit project is onderdeel van het Sneller Beter programma van het Ministerie van VWS. Hinke Kruizenga promoveert 17 mei.

Ondervoeding komt in de Nederlandse ziekenhuizen vaak voor, namelijk 25 tot 40%. Bij slechts de helft van deze patiënten wordt de ondervoeding gediagnosticeerd en kan er een voedingsbehandeling worden gestart. Terwijl het ziektebeloop en herstel juist ongunstig wordt beïnvloed door een inadequate voedingstoestand; zowel in ziekenhuisopnameduur, kwaliteit van leven en kans op complicaties. De afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen van VU medisch centrum ontwikkelde daarom een instrument waarmee verpleegkundigen met drie eenvoudige vragen elke nieuw opgenomen patiënt kunnen screenen op ondervoeding. Aan deze screening is een geprotocolleerd behandelplan verbonden: de ondervoede patiënten krijgen twee keer per dag een tussendoortje uit het assortiment van de speciaal ontworpen SNAQ-kar en er is extra aandacht voor de hoofdmaaltijden. Zo nodig wordt een diëtist ingeschakeld.

Hinke Kruizenga doet in haar proefschrift verslag van de ontwikkeling en validatie van de SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire). Door gebruik van de SNAQ verbetert de herkenning van ondervoeding van 50% naar 80% in het ziekenhuis en van 15% naar 70% op de hoog-risicoafdelingen van de polikliniek. Verder  wordt de voedingsbehandeling in een eerder stadium van de medische behandeling gestart. Analyse van de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van vroege herkenning en behandeling van ondervoeding middels de SNAQ laat zien dat de kosten van de screening en de extra voedingsbehandeling ruim opwegen tegen de besparing van kosten door verkorting van de opnameduur. Implementatie van deze aanpak kan / zal op macroniveau leiden tot kwaliteitsverbetering van de voedingszorg en kostenbesparing door verkorting van de opnameduur van ondervoede patiënten.