Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Literatuurmisc/arrow-dots-black(kosten)effectiviteit van behandeling van ondervoeding bij ouderen

(kosten)effectiviteit van behandeling van ondervoeding bij ouderen

CategorieProefschriften
Datum20/06/2012
Auteurs
dr. ir. Floor Neelemaat
Afbeelding voor (kosten)effectiviteit van behandeling van ondervoeding bij ouderen

Met de vergrijzing neemt het aantal uitdagingen binnen de gezondheidszorg toe. Ondervoeding is één van die uitdagingen. Meer dan 1 op de 4 ouderen die is opgenomen in het ziekenhuis is ondervoed. Een specifieke voedingstherapie zou de negatieve gevolgen van ondervoeding kunnen tegengaan.

Floor Neelemaat deed onderzoek naar de effecten en de kosten van deze therapie. Ondervoede, oudere patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis werden willekeurig verdeeld over twee groepen. De controlegroep kreeg de gebruikelijke voedingszorg. De onderzoeksgroep kreeg een specifieke voedingstherapie bestaande uit begeleiding door een diëtist, energie- en eiwitrijke  drinkvoeding en een calcium-vitamine D supplement. Bij opname en drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis werden vragenlijsten afgenomen en diverse metingen uitgevoerd.

Opvallend was dat de specifieke voedingstherapie leidde tot een afname in functionele beperkingen. Patiënten konden na deze therapie bijvoorbeeld zelfstandig een trap op- en aflopen en zichzelf aan- en uitkleden, terwijl patiënten in de controlegroep dit in mindere mate konden. Deze bevinding is belangrijk omdat een afname in functionele beperkingen van groot belang kan zijn voor een langer behoud van zelfstandigheid van ouderen. Verder bleek dat patiënten in de onderzoeksgroep aanzienlijk minder valincidenten meemaakten dan de controlegroep. Het is vermeldenswaardig dat onderzoeksgroep niet meer kosten maakte dan de controlegroep.

Samenvattend toont dit onderzoek aan dat een relatief eenvoudige voedingstherapie bij ondervoede ouderen een bijdrage kan leveren aan het behoud en herstel van functie en aan de reductie van het aantal valincidenten bij ondervoede ouderen zonder dat dit gepaard gaat met extra kosten voor de gezondheidszorg.