Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Literatuurmisc/arrow-dots-blackGlutenvrij dieet in Nederland

Glutenvrij dieet in Nederland

CategorieProefschriften
Datum25/09/2008
Auteurs
dr. Erica Hopman
Afbeelding voor Glutenvrij dieet in Nederland

Erica Hopman is dietist in het LUMC, gespecialiseerd in de behandeling van coeliakie. Ze promoveerde in 2008 op dit onderwerp.

In een poging om methoden te ontwikkelen om coeliakie te voorkomen, hebben we omgevingsfactoren gemeten waarvan verwacht wordt dat zij een rol spelen in de ontwikkeling en preventie van coeliakie. We hebben de aanwezigheid van gliadine en glutenine gemeten in borstvoeding en we hebben een instrument ontwikkeld om de gluten-inname van jonge kinderen te meten. Beide meetmethoden worden nu toegepast in een recent gestarte prospectieve Europese studie waarin de mogelijkheden van
primaire preventie van coeliakie worden onderzocht. In deze studie worden borstvoeding en gluten-inname bepaald bij pasgeborenen binnen hoog risico families. De informatie uit deze studie kan mogelijk leiden tot aanpassing van de huidige Europese richtlijnen voor kindervoeding voor wat betreft de introductie van gluten na de leeftijd van 6 maanden.

In de literatuur bestaat discussie over de vraag of coeliakie altijd blijvend is, of kan overgaan in een latente coeliakie. We hebben een poging gedaan om coeliakie patiënten te vinden die tolerant zijn geworden voor gluten. We hebben 2 van deze uitzonderlijke patiënten gevonden. Een van hen had een HLA-typering anders dan HLA-DQ2/DQ8, wat suggereert dat genetische factoren mogelijk een rol spelen in de ontwikkeling van tolerantie voor gluten. Echter, de onderliggende mechanismen die leiden tot preventie van de ontwikkeling van coeliakie of tot de ontwikkeling van tolerantie voor gluten als
coeliakie eenmaal is gediagnosticeerd, zijn complex en dienen verder te worden onderzocht.

In de toekomst zullen meer mensen met coeliakie worden gediagnosticeerd en de behandelaars dienen te zijn voorbereid op het stijgend aantal patiënten. Daarom is het zinvol de toepassing van nieuwe manieren van behandeling en begeleiding te onderzoeken. Gecombineerde spreekuren met de dokter en de diëtist en het gebruik van mogelijkheden als de telefoon en het internet bij het begeleiden van de patiënten zijn manieren om te voorzien in efficiënte and adequate ondersteuning.

De enig mogelijke behandeling van coeliakie is het volgen van een glutenvrij dieet. Aandacht voor een volwaardige inname van voedingsstoffen binnen het glutenvrije dieet is noodzakelijk om te voorkomen dat coeliakie patiënten gezondheidsrisico’s lopen. Echter, nieuwe mogelijkheden in de behandeling zijn veelbelovend en kunnen mogelijk de last van de huidige behandeling verminderen en de voedingsstoffeninname en de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven positief beïnvloeden. Dit zou mogelijk kunnen voorkomen dat patiënten stoppen met het volgen van een glutenvrij dieet en hen daarmee beschermen voor het risico op complicaties.