Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Literatuurmisc/arrow-dots-black(B)eHealth – Technologie voor een gezonde toekomst

(B)eHealth – Technologie voor een gezonde toekomst

CategorieBoeken
Datum24/01/2018
Auteurs
Afbeelding voor (B)eHealth – Technologie voor een gezonde toekomst

Ik denk dat eHealth heel veel invloed heeft op hoe je je behandelproces inricht. De behandeldoelen staan in de richtlijnen, je eigen protocol bepaalt de uitvoering. Ik zie daar nog zóveel mogelijkheden. Denk bij de uitvoering van je behandelplan goed na. Hoe kan ik dit digitaal begeleiden? Wat kan mij en de patiënt helpen?

Marianne Nieboer

Dit boek is bedoeld voor studenten van hbo-zorgopleidingen zoals verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie, podotherapie, diëtetiek en ergotherapie. Deze toekomstige zorgprofessionals zullen een veelheid aan nieuwe technologieën in kunnen zetten bij de zorg voor hun cliënten.  Ze zullen daarbij in staat moeten zijn de cliënt te begeleiden in het maken van keuzes voor hulpmiddelen die bij hem of haar passen. Dit boek ondersteunt hen daarbij.

Het boek is geschreven vanuit het perspectief van de gebruikers van eHealth: zowel cliënten als behandelaars. Daarbij worden voorbeelden gegeven van eHealth voor veelvoorkomende gezondheidsproblemen uit de praktijk, achtereenvolgens: hartfalen, COPD, dementie, diabetes mellitus, CVA en obesitas. Voor elk van deze chronische gezondheidsproblemen wordt de state-of-the-art beschreven wat betreft achtergrond, diagnostiek en behandeling, de beschikbare evidence over de mogelijkheden van eHealth en ervaringsverhalen van behandelaars en patiënten met eHealth. Ook wordt ingegaan op acceptatie- en implementatievraagstukken van technologie in het zorgdomein, en de rol van persoonlijke copingstijlen en -strategieën van patiënten die het slagen van de toepassing sterk kunnen beïnvloeden.
Technologie (eHealth) kan mensen met een chronische aandoening ondersteunen op een groot aantal gebieden. Zo kan eHealth de cliënt helpen gemakkelijk de juiste informatie te vinden over aandoeningen en kan met allerlei applicaties voorlichting en monitoring plaatsvinden.

Daarnaast kan eHealth door middel van afstemming, coaching en ook puur organisatorisch steun bieden aan mensen die vaak levenslang te maken hebben met een of meer gezondheidsproblemen. Daarbij biedt het volop kansen cliënten zelf de regie te geven over hun eigen gezondheid. Naast het boek is een website ingericht waar opdrachten voor studenten beschikbaar worden gesteld.