Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Dossiersmisc/arrow-dots-blackKinderdiëtetiek – meer uren basisverzekering

Kinderdiëtetiek – meer uren basisverzekering

Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijkse leef- en eetpatroon. Voor veel (kwetsbare,-) groepen, waaronder kinderen die dieetadvisering nodig hebben, zijn deze 3 uur echt véél te weinig.

Waarom meer uren kinderdiëtetiek?

Het netwerk kinderdiëtisten (NKD) heeft de afgelopen tijd de actie ‘Meer uren diëtetiek in het basispakket voor kinderen: geen luxe maar noodzaak!’ opgezet, die wij graag ondersteunen. Het NKD en de NVD trekken dan ook samen op in deze actie. Dit past in ons streven om het aantal uren diëtetiek in de basiszorg te verhogen, te beginnen bij de kwetsbare groepen.

  • Kinderen zijn de toekomst: de eerste duizend dagen zijn cruciaal voor de gezondheid van een kind. Voedingsproblemen of een ongezonde leefstijl op jonge leeftijd blijven op volwassen leeftijd bestaan en betekenen hogere kosten voor de gezondheidszorg.
  • Voor diëtetiek geldt: aanspraak op 3 uur per jaar zonder onderscheid tussen volwassenen en kinderen. Bij fysiotherapie is de aanspraak voor kinderen 18 behandelingen per jaar en onbeperkt bij chronische/aangeboren aandoeningen. Ook voor logopedie en tandheelkunde is de aanspraak voor kinderen tot 18 jaar onbeperkt. Er is dus sprake van ongelijkheid in de vergoeding van (paramedische) zorg aan kinderen tot 18 jaar.

Knelpunten door te weinig uren diëtetiek

  • De diëtist heeft bij lange na niet voldoende tijd om de dieetbehandeling van kinderen goed uit te voeren en/of af te ronden. De dieetbehandeling stopt vroegtijdig na 3 uur, terwijl de doelen niet zijn behaald. Er is geen sprake van een goede follow-up van de zorg en er is meer kans op terugval. Soms moet een kind dan noodgedwongen worden terugverwezen naar de 2e lijn of een andere hulpverlener voor vervolgbehandeling. Dat verhoogt de kosten onnodig en maakt de behandeling complexer.
  • Door steeds kortere opname in het ziekenhuis, wordt een kind sneller overgedragen naar een eerstelijns diëtist. Die krijgt hierdoor kinderen met complexere problematiek in behandeling. Dit zorgt voor dilemma’s vanwege de korte behandeltijd

Hoe krijgen we het voor elkaar?

Wat er moet gebeuren is dat er wetenschappelijk bewijs aangeleverd moet worden wat aantoont dat kinderdiëtetiek helpt. En dat het kosten verderop in de zorglijn bespaard. Dit moet, omdat de basisverzekering alleen wetenschappelijk onderbouwde prestaties uitbetaalt. Zodra dit bewijs aangeleverd is, gaat Zorginstituut Nederland (ZIN) kijken of het effectief genoeg is en zo ja een pakketadvies uitbrengen. Dit brengt veel werk met zich mee. Als alles positief uitpakt, is de vroegste opname in het basispakket in 2023. En daar gaan we voor!