Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Blogsmisc/arrow-dots-blackVoorjaarsschoonmaak

Voorjaarsschoonmaak

Maandag 28 maart 2022Afbeelding Voorjaarsschoonmaak

Nu ben ik niet echt een poetser, maar ook bij mij is er een gevoel van opruimen en aanpakken aangebroken. Nu de zon meer schijnt, valt het op dat alle ramen wel heel erg vies zijn van de stormen van de afgelopen tijd. Ook het rode Sahara zand is zich gaan vestigen op het al bestaande wintervuil. Of het komt doordat het nu langer licht is of dat we uit de zware COVID-tijd komen, het zal vast een natuurlijke reactie zijn van de mens op het aanbreken van de lente om zaken aan te gaan pakken.

De COVID-tijd lijkt haast vergeten, maar de COVID-storm heeft de zorg in een ander perspectief gezet. Overvolle ziekenhuizen, IC’s, hoge werkdruk en vertrek van bekwaam personeel is niemand ontgaan. Ook werd er veel aandacht besteed aan thema’s zoals preventie, immuunsysteem, obesitas en kwam pijnlijk aan het licht dat preventie altijd al een ondergeschoven kindje is geweest.

Als diëtetiek moesten we kennis maken met een onbekend ziektebeeld overgekomen uit China. Diëtisten uit diverse ziekenhuizen moesten halsoverkop een behandelplan maken dat landelijke navolging kreeg. Ook na ontslag van COVID-patiënten naar o.a. revalidatiecentra, verpleeghuizen of thuis werd de dieetbehandeling voortgezet. Ook het werken veranderde: van consulten in hoog beschermende kleding tot meer consulten op afstand, groepsvoorlichtingen online, meer telefonisch of beeldbel consulten. Dit laatste nam een enorme vlucht en kan gezien worden als een blijvertje. Veel flexibiliteit van de diëtist in alle werkvelden werd gevaagd. Kortom een tijd van de waan van de dag in een overlevingsstand.

Na een tijd voor reflectie is het nu tijd voor een helder zicht en transparantie voor de toekomst. Achter de schermen is er door jullie samen met de NVD aan een mooi meerjarenbeleidsplan (MJB) gewerkt datzeer ambitieus is en getuigd van moed, durf en nieuwe kracht.  Het MJB bevat uiteenlopende thema’s zoals ontwikkelen en onderhouden van zorgpaden en (zorg)preventieprogramma’s, de borging van kwaliteit, het opstellen criteria voor specifieke deskundigheid en specialisatie, positionering en profilering van de diëtetiek en de diëtist, te veel om op te noemen. Ik ben benieuwd naar de uitvoering van het plan, dat wordt voor ons allemaal handen uit de mouwen steken en aanpakken.

Op de ALV van 12 april mogen we weer samenkomen, elkaar weer live zien en spreken en heel belangrijk: stemmen over het MJB.  Zijn jouw ramen al schoon? Is jouw zicht al helder voor de toekomst? Laat je stem horen en stem mee! Ik zie je 12 april!

Jacqueline den Otter, HB lid NVD