Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Blogsmisc/arrow-dots-blackVoeding bij COVID-19 na ontslag uit het ziekenhuis

Voeding bij COVID-19 na ontslag uit het ziekenhuis

Vrijdag 10 april 2020Afbeelding Voeding bij COVID-19 na ontslag uit het ziekenhuis

Een NVD-werkgroep van diëtisten uit alle zorgsectoren verzamelt en deelt informatie om de voedingszorg voor patiënten met COVID-19 te optimaliseren. Anke Kalisvaart is lid van deze werkgroep en ze vertelt hoe de voedingszorg na ontslag uit het ziekenhuis is georganiseerd in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.

Nu in ziekenhuizen het voedingsbeleid voor tijdens de opname vorm begint te krijgen, wordt het tijd om na te denken over de volgende fase. De eerste mensen die op verpleegafdelingen opgenomen waren, worden langzamerhand ontslagen. Tijd dus om na te denken over de fase van herstel na ziekenhuisopname.

Graag deel ik hierbij hoe we dat in Ziekenhuis Rivierenland tot nu toe hebben vormgegeven.

  • In de brief die elke patiënt met COVID-19 tijdens opname krijgt, is het volgende opgenomen:

Als u naar huis mag, zullen wij de extra voeding die u in het ziekenhuis krijgt, aanvragen voor thuis. Deze wordt vergoed door uw zorgverzekering en thuis bezorgd. Ook vragen wij een diëtist in uw woonplaats contact met u op te nemen om u te begeleiden bij het aansterken.

  • Er is een mail gestuurd naar alle eerstelijns diëtisten in de regio waarin aangegeven wordt wat ons voedingsbeleid tijdens opname is. Daarnaast de mededeling dat er een grote toestroom patiënten te verwachten is (ook veel patiënten met sondevoeding) en de vraag aan de diverse praktijken wie daarvoor eventueel niet beschikbaar is.
  • Afgesproken is alleen een korte overdracht te sturen met naam, geboortedatum, telefoonnummer, BSN-nummer, relevante medicatie en de belangrijkste punten uit de diëtetische diagnose, het beloop en het behandelplan. De vraag aan de diëtist in de eerste lijn is hier zo snel mogelijk op te reageren, zodat de diëtist in de tweede lijn weet dat het is opgepakt.
  • Ook de machtiging voor dieetpreparaten wordt via het facilitaire bedrijf overgedragen.
  • Patiënten krijgen bij ontslag een multidisciplinaire paramedisch folder mee naar huis met praktische tips voor thuis over voeding, bewegen, energie verdelen en psychische klachten.

In onze regio is een afdeling ingericht voor patiënten die met ontslag mogen, maar die of nog niet voldoende hersteld zijn om naar huis te gaan (Eerstelijnsverblijf (ELV)) of palliatieve zorg krijgen. Hiervoor wordt samengewerkt met de diëtisten van het nabijgelegen zorgcentrum.

Daarnaast is in een GGZ-instelling een afdeling ingericht met zogenoemde ‘thuiszorgbedden’ voor patiënten die thuiszorg nodig hebben. Deze patiënten worden overgedragen naar diëtisten in de eerste lijn.
GRZ na covid-19 is op dit moment nog niet mogelijk in de regio.
Patiënten die klinische revalidatie nodig hebben gaan naar medisch specialistische revalidatie (MSR).

Er worden voorbereidingen getroffen voor een screeningspoli voor patiënten die COVID-19 hebben gehad. Daarbij zullen patiënten op verwijzing van de huisarts gescreend worden en vervolgens geïndiceerd worden voor een poliklinische revalidatiebehandeling dan wel longrevalidatie.

Het REACH-netwerk, een onderzoeksproject van het AmsterdamUMC en de Hogeschool van Amsterdam, heeft een toolkit ontwikkeld voor paramedici ter ondersteuning van begeleiding van patiënten die vanwege het coronavirus opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis.

Auteurs

Afbeelding voor Anke Kalisvaart

Anke Kalisvaart

Volledige biografie
Afbeelding voor Rian van Nuland

Rian van Nuland

Volledige biografie